Cyfarwyddwyr

Trosolwg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gwahodd ceisiadau gan bobl a fyddai’n dymuno gwasanaethu fel cyfarwyddwyr ar Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg gan gychwyn ar 1 Ebrill 2018 am bedair blynedd.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyflog: Yn ddi-dâl

Dyddiad Cau: 24/01/2018 (269 diwrnod)

Amser Cau: 14:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catherine Rees

Ffôn: 1267610402

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gwahodd ceisiadau gan bobl a fyddai’n dymuno gwasanaethu fel cyfarwyddwyr ar Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg gan gychwyn ar y swyddogaeth hon ar y 1 Ebrill 2018. Bydd y penodiadau am gyfnod o bedair blynedd.

Fel Cyfarwyddwr, byddwch yn cymryd rhan mewn penderfyniadau allweddol ar strategaeth a pholisi’r Coleg. Byddwch yn cyfrannu at sgiliau, arbenigedd a gwybodaeth gyfunol y Cyfarwyddwyr er mwyn sicrhau bod y Bwrdd yn cyflawni ei gyfrifoldebau ac yn cynnal safonau uchaf llywodraethu corfforaethol. Rydym yn chwilio yn benodol am bobl sydd yn medru cynnig profiad yn un neu fwy o’r meysydd canlynol:

• profiad ym maes addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith
• profiad o reoli busnes yn cynnwys profiad a sgiliau ym maes cyllid
• profiad adnoddau dynol a/neu brofiad o farchnata a chyfathrebu.

Byddwch yn medru cyfathrebu’n effeithiol a meddwl yn strategol. Byddwch yn gallu gosod dealltwriaeth o faterion addysgol, ac o addysg cyfrwng Cymraeg ôl-orfodol yn arbennig, o fewn cyd-destun anghenion cymdeithasol, economaidd a diwylliannol ehangach Cymru.

Rydym hefyd yn dymuno penodi aelodau newydd i dri o bwyllgorau sefydlog y Coleg, sef y Pwyllgor Archwilio a Risg, y Pwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant a’r Pwyllgor Cyllid, Adnoddau a Dibenion Cyffredinol.

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais wele'r dogfennau atodol neu ewch i www.colegcymraeg.ac.uk/swyddi.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swyddogaeth Cyfarwyddwyr  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)