Cyfieithydd (Cyfnod Mamolaeth)

Trosolwg

Cefnogi gwaith addysgu a rheolaeth ddwyieithog Grŵp Llandrillo Menai drwy ddarparu gwasanaeth cyfieithu

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Cyflog: Graddfa 6 £24, 819 - £26, 480 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 09/11/2018 (162 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ffordd Ffriddoedd Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol, Bangor

Ffôn: 01248 383318

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rhif y swydd AS/0048/18

Cyfieithydd (Cyfnod Mamolaeth)

Cyflog - £24, 819 - £26, 480 y flwyddyn

Sefydlwyd Grŵp Llandrillo Menai yn 2012 yn dilyn uno Coleg LLandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor. Mae'n cyflogi 2,000 o staff ac yn darparu cyrsiau i tua 27,000 o fyfyrwyr, gan gynnwys dros 1,000 o fyfyrwyr addysg uwch, ledled Ynys Môn a siroedd Conwy, Dinbych a Gwynedd.

Rydym yn chwilio am Gyfieithydd (cyfnod mamolaeth) i ddarparu gwasanaeth dwyieithog i'r Grŵp. Bydd dyletswyddau penodol yn cynnwys:-

1. Cyfrannu at ddarparu Gwasanaethau Cyfieithu GLlM, drwy gyfieithu testunau cwricwlaidd a gweinyddol a deunydd marchnata o’r Saesneg i’r Gymraeg ac i’r gwrthwyneb, yn unol â blaenoriaethau a drefnir o ddydd i ddydd gan y Prif Gyfieithydd
2. Golygu a/neu brawf-ddarllen testunau ysgrifenedig gan aelodau eraill y Tîm Cyfieithu
3. Golygu a/neu brawf-ddarllen testunau ysgrifenedig a gyflwynir gan staff GLlM
4. Cynghori staff GLlM ar faterion yn ymwneud â chyfieithu, yn cynnwys ymholiadau ynglŷn â gramadeg a thermau arbenigol
5. Ymgymryd â hyfforddiant a datblygiad personol
6. Mynychu cyfarfodydd y Tîm Cyfieithu, ac unrhyw gyfarfodydd perthnasol eraill yn y coleg
7. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill sy’n gydnaws â’r swydd ac sy’n gysylltiedig â darparu gwasanaeth cyfieithu a datblygu dwyieithrwydd y coleg ar gais y Prif Gyfieithydd, y Pennaeth Datblygu Dwyieithrwydd ac Adnoddau Dysgu neu’r Prif Weithredwr.

Byddwn yn gofyn am wiriad "DBS" gan yr ymgeisydd llwyddiannus.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrfiad / Manyleb y Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)