Cyfieithydd Proffesiynol Cymraeg

Trosolwg

Bydd disgwyl i’r Cyfieithydd sy’n gweithio ar adnoddau Cymraeg fod yn rhugl yn y Gymraeg ac Saesneg. Disgwylir i chi gyfieithu adnoddau Saesneg i’r Gymraeg er mwyn mynd i’r afael â gofynion y...

Cyflogwr: Twinkl Ltd

Cyflog: £10.50 yr awr

Dyddiad Cau: 12/12/2018 (159 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Gweithio o adref

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfieithydd Proffesiynol Cymraeg

Lleoliad: Gweithio o adref

Cyflog Blynyddol: £10.50 yr awr

Oriau: 15 awr / yr wythnos

Contract: Cyfnod penodol o 6 mis

Disgrifiad Swydd
Bydd disgwyl i’r Cyfieithydd sy’n gweithio ar adnoddau Cymraeg fod yn rhugl yn y Gymraeg ac Saesneg. Disgwylir i chi gyfieithu adnoddau Saesneg i’r Gymraeg er mwyn mynd i’r afael â gofynion y cwricwlwm yng Nghymru a gwirio’r Gymraeg yn ein hadnoddau cyn iddynt fynd ar y wefan ac ymateb i geisiadau am gyfieithiadau gan ein defnyddwyr.

Sgiliau Craidd:
- Gallu siarad y Gymraeg yn rhugl
- Gallu siarad Saesneg yn rhugl
- Sgiliau datrys problemau da
- Gallu rhagweld unrhyw broblemau posibl a allai godi o ran cyfieithu testunau gwahanol
- Sgiliau cyfathrebu a TGCh rhagorol
- Gallu canolbwyntio’n dda ar y pethau pwysig
- Gallu defnyddio Microsoft Word yn dda

Sgiliau sy’n fanteisiol ond heb fod yn hanfodol:
- Profiad o gyfieithu
- Defnyddio Gbost a Google Drive
- Aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru
- Profiad o weithio ym maes Addysg Gynradd

Sgiliau Eraill:
- Person sy’n barod i gael hwyl ac sy’n gallu cyfathrebu’n dda ag eraill
- Person trefnus, sy’n gallu cyflawni gwaith ar amser, yn ogystal â rheoli eu hamser yn effeithlon
- Yn gallu cyfathrebu â chydweithwyr a’n partneriaid allanol yn effeithiol, boed ar lafar neu’n ysgrifenedig
- Yn fodlon gweithio’n galed, yn frwdfrydig ac yn dangos eu bod nhw’n mwynhau eu gwaith
- Yn berson gonest, dibynadwy y gellir ymddiried ynddo
- Yn cynhyrchu gwaith o ansawdd ac sy’n barod i ddysgu sgiliau newydd

Cymwysterau a Phrofiad:
- Wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd
- Wedi ennill graddau A - C mewn Cymraeg a Saesneg (neu gymhwyster tebyg)

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*