Cyfieithydd x 3

Trosolwg

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi tri chyfieithydd i weithio'n rhan o'i Uned Gwasanaethau Cymraeg brysur sydd eisoes yn cyflogi 14 o staff.

Cyflogwr: Cyngor Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £28,221

Dyddiad Cau: 10/01/2019 (133 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Lleoliad

Pencadlys Cyngor Rhondda Cynon Taf Cwm Clydach Tonypandy , Rhondda Cynon Taf, Cymru CF40 2XX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Steffan Gealy

Ffôn: 01443 570002

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi tri chyfieithydd i weithio'n rhan o'i Uned Gwasanaethau Cymraeg brysur sydd eisoes yn cyflogi 14 o staff. Bydd telerau gweithio hyblyg yn gymwys a’r modd i weithio gartref yn achlysurol. Prif ddyletswydd deiliaid y swydd fydd cyfieithu dogfennau o'r Saesneg i'r Gymraeg ac o'r Gymraeg i'r Saesneg. Yn ogystal â hyn, bydd gofyn ichi ymgymryd â chyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd ac achlysuron y mae'r Cyngor yn eu trefnu.

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus radd yn y Gymraeg neu gyfwerth a bydd profiad blaenorol o weithio fel cyfieithydd o fantais.

Pe hoffech chi drafod manylion y swydd yn anffurfiol gyda Phennaeth Uned Gwasanaethau Cymraeg y Cyngor, Steffan Gealy, croeso i chi'i ffonio ar (01443) 570002.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*