Cyfieithydd

Trosolwg

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn chwilio am Gyfieithydd i weithio yn yr Uned Gymraeg Lleoliad y swydd: Ysbyty Maelor Wrecsam

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cyflog: £22,129 - £28,747

Dyddiad Cau: 20/08/2018 (215 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ysbyty Maelor Wrecsam Wrecsam, Wrecsam, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eleri Hughes-Jones

Ffôn: 01248 385078

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn chwilio am Gyfieithydd i weithio yn yr Uned Gymraeg. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm cyfieithu'r sefydliad ac yn darparu gwasanaeth cyfieithu effeithiol.

Bydd y gwaith yn golygu cyfieithu amrywiaeth eang o ddogfennau gan gynnwys adroddiadau, llythyrau, taflenni gwybodaeth ac ati. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfieithydd profiadol (Cymraeg/Saesneg). Disgwylir iddo/iddi fod â'r gallu i weithio’n gywir, yn effeithiol a meddu ar wybodaeth dda o Microsoft Word.

Lleoliad y swydd: Ysbyty Maelor Wrecsam.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 20/08/18

Am wybodaeth bellach neu drafodaeth anffurfiol cysylltwch ag Eleri Hughes-Jones, Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg ar 01248 385078 neu Eleri.Hughes-Jones@wales.nhs.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd dwyieithog  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manylion dwyieithog  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)