Cynghorydd Polisi

Trosolwg

Byddwch chi’n fedrus wrth ddadansoddi a dylanwadu ar fentrau polisi allweddol gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a chyrff cyhoeddus eraill. Byddwch yn monitro eu heffaith ar lesiant...

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Cyflog: £29,100 - £35,750

Dyddiad Cau: 06/01/2019 (134 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ty Ymstumllwynarth Ffordd Ffenics Llansamlet, Abertawe, Cymru SA7 9FS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflog: £29,100 – £35,750 y flwyddyn, amser llawn
Hyd at 2 swydd gyfwerth ag amser llawn
Croesewir ceisiadau ar gyfer contractau llawn a rhan amser

Byddwch chi’n fedrus wrth ddadansoddi a dylanwadu ar fentrau polisi allweddol gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a chyrff cyhoeddus eraill. Byddwch yn monitro eu heffaith ar lesiant plant, pobl ifanc a theuluoedd ar lefel genedlaethol a lleol, gan roi sylw i bersbectif plant a phobl ifanc.

Pa sgiliau bydd eu hangen arnoch chi?

dealltwriaeth fanwl o faterion polisi ac ymarfer sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc

gwybodaeth am effaith swyddogaethau cyrff cyhoeddus, gwirfoddol ac elusennol ar eu hawliau a’u lles

y gallu i goladu a dehongli data a defnyddio eich sgiliau dylanwadu cryf i weithio gyda rhanddeiliaid i gyflawni newid i blant a phobl ifanc.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Cyflwyno Cais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Gwybodaeth i Ymgeiswyr - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)