Cynorthwy-ydd Perthynas Cwsmeriaid

Trosolwg

Wnaethon ni llwyddo i ennill y safonau rhyngwladol am fuddsoddwyr mewn pobl ac arweinyddiaeth a rheolaeth. Dere I weithio gyda’n ni.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Cyflog: £7.83

Dyddiad Cau: 20/08/2018 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2063 4722

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae deiliad y swydd hon yn gyfrifol am roi gwasanaeth croesawgar, effeithlon, gwybodus a chyfeillgar, gan hyrwyddo Canolfan Mileniwm Cymru a'i gweithgareddau ym mhob cyfrwng. Darparu cymorth gweinyddol i'r Canolfan Gyswllt a datblygu a rheoli defnydd effeithiol o'r system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaida phob dull angenrheidiol arall i wasanaethu ein cwsmeriaid.

Am fwy o fanylion, plîs gweld y proffil rôl sydd wedi ei glunio.

“Rydyn ni’n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi’n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi’i gyflwyno yn Saesneg”

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Customer Relations Assitant Role Profile - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Cynorthwy-ydd Perthynas Cwsmeriaid - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Furfflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)