Cynorthwyydd Gweinyddol a Chyllid

Trosolwg

Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig a hunan ysgogol i ymuno a thim Tir Coed fel Cynorthwyydd Gweinyddol a Chyllid. Mae hyn yn amser cyffroes i ymuno a'r tim yn ystod blwyddyn cyntaf prosiect £1.6m.

Cyflogwr: Tir Coed

Cyflog: £18,000 pro rata

Dyddiad Cau: 01/07/2018 (204 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Unit 6g Cefn Llan Science Park Llanbadarn Fawr Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3AH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ffion Farnell

Ffôn: 01970 636909

E-bost: danfonwch e-bost

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

1. Cyflawni dyletswyddau gweinyddiaeth swyddfa megis - printio, ffeilio, postio, monitro cyflenwadau swyddfa, diweddaru calendrau, ac ateb y ffôn.
2. Cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid â thasgau beunyddiol.
3. Cynorthwyo’r Cyfarwyddwr â thasgau beunyddiol o ran gweinyddiaeth a chadw cofnodion.
4. Cynorthwyo’r Cydlynwyr Prosiect a’r Mentoriaid drwy fewnbynnu data a chofnodi gweithgareddau.
5. Cynorthwyo’r Rheolwr Achrediad a’r Cynorthwywr Achrediad o bryd i’w gilydd â gweithlyfrau a chadw cofnodion.
6. Cymryd cofnodion yn ystod cyfarfodydd tîm, cyfarfodydd Bwrdd, a chyfarfodydd rhandaliadau.
7. Cyflawni tasgau eraill fel y gellir gofyn yn rhesymol o bryd i’w gilydd.
8. Rheoli amser yn effeithiol rhwng yr holl dasgau a disgwyliadau.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Y Broses o Ymgeisio  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)