Cynorthwyydd Gweinyddol

Trosolwg

Mae CFfI Maldwyn yn chwilio am berson ddwyieithog i gefnogi a gweithio’n agos gyda Swyddog Datblygu’r Sir a’r aelodau i weinyddu’r rhaglen eang CFfI a chynorthwyo i ddatblygu Mudiad CFfI...

Cyflogwr: Ffederasiwn CFfI Maldwyn

Cyflog: £15,300 - £16,100 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 17/08/2018 (216 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Uned 43, Ystad Ddiwydiannol Mochdre Y Drenewydd, Powys, Cymru SY16 4LE.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01686 888023

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Cynorthwyydd Gweinyddol

Ffederasiwn CFfI Maldwyn

Lleoliad – Maldwyn.

Cyflog - £15,300- £16,100 y flwyddyn pro rata

Oriau Cytundeb – Isafswm o 21 awr yr wythnos.

Ydych chi’n meddu ar sgiliau trefnu a chyfathrebu ardderchog? A ydych yn chwaraewr tîm effeithiol, brwdfrydig a chefnogol?

Ydych yn gymwys gyda gwahanol becynnau TG h.y. Word, Excel a rhaglenni cyfrifo, yn ogystal â dealltwriaeth o gyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir gan aelodau CFfI?

Mae CFfI Maldwyn yn chwilio am berson ddwyieithog i gefnogi a gweithio’n agos gyda Swyddog Datblygu’r Sir a’r aelodau i weinyddu’r rhaglen eang CFfI a chynorthwyo i ddatblygu Mudiad CFfI llwyddiannus trwy’r Sir.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

I ymgeisio, danfonwch eich CV a Datganiad Personol at: Cadeirydd y Bwrdd Rheoli, Swyddfa CFfI Maldwyn, Uned 43, Ystad Ddiwydiannol Mochdre, Y Drenewydd, Powys, SY16 4LE

Mae’r Swydd ddisgrifiad a’r fanyleb Bersonol ar gael o’r swyddfa drwy ddefnyddio'r blwch e-bost uchod.

Ffôn: 01686 888023

Dyddiad Cau – 5 yh Dydd Gwener 17fed Awst 2018

Dyddiad y Cyfweliad – Nos Fawrth 28ain Awst 2018.

(6 yh ymlaen, amser i’w gadarnhau)

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*