Cynorthwyydd Myfyrwyr a Gwasanaethau Busnes

Trosolwg

I ddarparu cymorth a chyfarwyddyd i fyfyrwyr ym meysydd cyllid, derbyniadau, materion cadw, lles ac agweddau eraill ar gymorth i ddysgwy.

Cyflogwr: Coleg Castell-nedd

Cyflog: £16,882 - £17,396 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/05/2018 (238 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Bannau Brycheiniog yn y lle cyntaf)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01639 648031

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gan ei fod yn gyflogwr cyfle cyfartal, mae Grŵp Colegau NPTC yn annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned am swydd:

Cynorthwyydd Myfyrwyr a Gwasanaethau Busnes

I ddarparu cymorth a chyfarwyddyd i fyfyrwyr ym meysydd cyllid, derbyniadau, materion cadw, lles ac agweddau eraill ar gymorth i ddysgwyr.

Cyflog: Graddfa 2, Pwyntiau 14-16, £16,882 - £17,396 y flwyddyn

Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos (gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau o bosib).

Cytundeb: Amser llawn, parhaol.

Lleoliad: Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Bannau Brycheiniog yn y lle cyntaf).

Cymwysterau: Dylai’r ymgeisydd delfrydol feddu ar gymhwyster lefel 2 a/neu brofiad perthnasol cyfatebol a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2 (gan fod yn gyfarwydd â defnyddio MS Excel a Word yn y gwaith). Mae gofyn i chi hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu gymhwyster cyfatebol). Rhaid i ymgeiswyr fedru cyfathrebu’n rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyddiad Cau: Canol dydd, Dydd Llun 28 Mai 2018

Ffoniwch 01639 648031 gan ddynodi’r cyfeirnod 18/SBSA/BRECON/CWD

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol

Mae’n ddrwg gennym ond cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*