Cynorthwyyr Meithrin

Trosolwg

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Gynorthwywyr Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £16,302 pro rata yf (£8.45 yr awr)

Dyddiad Cau: 29/01/2018 (264 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Caerfyrddin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Maynard

Ffôn: 01267 676645

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwyyr Meithrin

A oes gennych gymhwyster gofal plant?

A ydych yn mwynhau gweithio gyda phlant?

A allech gyfrannu at ddatblygiad plant ifanc?

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Gynorthwywyr Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Mae swyddi ar gael, gydag oriau yn amrywio o 16 – 37 awr yr wythnos. Gofynnwn i chi nodi ar eich cais y nifer o oriau wythnosol rydych â diddordeb ynddo ac os ydych yn chwilio am waith parhaol neu am gyfnod penodol.

Bydd angen:
• Cymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant, a gydnabyddir gan ‘Gofal Cymdeithasol Cymru’
• Y gallu i siarad Cymraeg
• Hyblygrwydd a’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm

Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Buddion yn cynnwys:
• Cyflog o £16,302 pro rata y flwyddyn (£8.45 yr awr)
• Hawl i 28 diwrnod o wyliau (pro rata) y flwyddyn, 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 4 diwrnod penodol pan fo’r Brifysgol ar gau (pro rata)
• Cynllun Pensiwn USS

Dyddiad Cau: 29 Ionawr 2018, 5yp
Cyfeirnod Swydd: 00687

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*