Darlithydd Astudiaethau’r Tir

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus a chreadigol i ymuno â’n tîm addysgu egnïol fel Darlithydd Amaethyddiaeth ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun, ar sail achlysurol a delir fesul awr.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £20.40 - £34.52 yr awr +

Dyddiad Cau: 16/08/2018 (219 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Coleg Cambria – Llysfasi Ffordd Rhuthun Rhuthun, Sir Ddinbych, Cymru LL15 2LB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01978 267368

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd Astudiaethau’r Tir

Llysfasi, Rhuthun

£22,827 - £38,629 y flwyddyn pro-rata / £20.40 - £34.52 yr awr

(sy’n cynnwys tâl gwyliau), yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Swydd achlysurol a delir fesul awr.

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn chwilio am unigolion hunanhyderus a chreadigol i ymuno â’n tîm addysgu egnïol ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun, mewn swydd achlysurol a delir fesul awr. Bydd y swydd yn cynnwys dysgu nifer o bynciau gwahanol fel Amaethyddiaeth, Peirianneg Amaethyddol, Coedwigaeth a Chadwraeth.

Gan ddangos egni a brwdfrydedd gan wybod am bwysigrwydd ansawdd safonau mewn addysg, byddwch yn cynllunio, paratoi a darparu addysgu yn ôl yr amserlen. Byddwch yn drefnus gyda phrofiad mewn gweinyddu cyrsiau, ac yn eich rôl fel tiwtor personol, byddwch yn cynnig arweiniad a chymorth addysgol i bob myfyriwr.

Bydd gennych gymhwyster hyd at o leiaf Lefel 5 mewn maes amaethyddol perthnasol, yn ogystal â chymhwyster dysgu, neu bod yn fodlon gweithio tuag at hynny. Bydd gennych wybodaeth am y diwydiant amaethyddol masnachol a phrofiad o weithio ynddo. Yn ddelfrydol, bydd gennych arbenigedd mewn rheoli busnes amaethyddol a byddwch yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun. Byddwch yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w chyflwyno a bod yn aelod ymroddedig o dîm sy’n gallu meithrin perthnasau gwaith effeithiol.

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*