Darlithydd mewn Iechyd ac Astudiaethau Nyrsio

Trosolwg

Cynigir y swydd benodol hon yn dilyn cais llwyddiannus gan y Brifysgol am nawdd o du’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (CCC). Bydd deiliad y swydd hon yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £34,520 - £39,993 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 13/08/2018 (220 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Caerfyrddin Caerfyrddin , Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y Swydd:00814

Darlithydd mewn Iechyd ac Astudiaethau Nyrsio

Llawn Amser, Cyfnod penodol: 1 mlynedd yn y lle cyntaf (noddir y swydd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

Cyflog: £34,520 - £39,993 y flwyddyn

Campws Caerfyrddin

Cynigir y swydd benodol hon yn dilyn cais llwyddiannus gan y Brifysgol am nawdd o du’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (CCC). Bydd deiliad y swydd hon yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yng Nghaerfyrddin a thrwy Gymru sydd yn gweithio tuag at gyflawni nod y Coleg Cymraeg o sicrhau statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng ar gyfer addysg ac ymchwil o fewn y sector prifysgolion. Bydd gan y deiliad swyddogaeth greiddiol wrth gyflawni Cynllun Datblygu cenedlaethol y Coleg ar gyfer Gwyddorau Chwaraeon ac wrth helpu i gyrraedd y targedau a osodwyd yn y pwnc hwn ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a niferoedd myfyrwyr sy’n dewis astudio yn Gymraeg.

Y mae’r Brifysgol wedi adnabod cyfleon i ddatblygu’r ddarpariaeth Gymraeg yn y maes hwn a’r bwriad yw penodi unigolyn cymwys i hyrwyddo’r maes ymhellach gan ddenu mwy o fyfyrwyr i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd disgwyl i’r deiliad fynd ati’n weithredol i hyrwyddo dysgu ac addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn yr Ysgol/sefydliad ac yn allanol, gan ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid. Bydd deiliad y swydd hefyd yn cynorthwyo’r Pennaeth Ysgol gydag amserlenni, a gweinyddu Polisi Derbyn yr Ysgol.

Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 13 Awst 2018, 5yp

Dyddiad Cyfweld Arfaethedig: 29 Awst 2018

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Yn rhan o unrhyw broses recriwtio, mae PCYDDS yn casglu ac yn prosesu data personol yn gysylltiedig ag ymgeiswyr am swyddi. Cyfeiriwch at yr Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi, yma: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*