Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ran-amser (0.60 FTE) dros dro uchod yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £32,548 - £38,833 y flwyddyn PRO RATA

Dyddiad Cau: 31/08/2018 (204 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg

CYF: BU01735

Cyflog: £32,548 - £38,833 y flwyddyn PRO RATA ar Raddfa 7

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ran-amser (0.60 FTE) dros dro uchod yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas.

Bydd y dyletswyddau'n cynnwys dysgu ym maes Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dylai'r ymgeiswyr feddu ar PhD (neu'u bod bron â chwblhau) neu gymhwyster cyffelyb a phrofiad o ddysgu Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg mewn Addysg Uwch.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ar 1 Medi 2018, neu cyn gynted ag y bo modd ar ôl hynny, ac mae'r swydd ar gael tan 30 Mehefin 2019.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Bydd ceisiadau ond yn cael eu derbyn trwy ein gwefan recriwtio ar-lein uchod.

Er hynny, os ceir anhawster i ddefnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Awst 2018.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*