Datblygwr y Wê

Trosolwg

Bydd y Datblygwr y Wê yn gyfrifol am ymgymryd â'r gwaith datblygu sydd wedi'i grisialu yn rhan o strategaeth ddigidol S4C. Yn bennaf, mae'r gwaith hwn yn ymwneud â datblygu Chwaraewr Clic S4C, gan...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 19/03/2019 (64 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Disgwylir y bydd y swydd hon wedi ei lleoli yn bennaf yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Datblygwr y Wê

Bydd y Datblygwr y Wê yn gyfrifol am ymgymryd â'r gwaith datblygu sydd wedi'i grisialu yn rhan o strategaeth ddigidol S4C. Yn bennaf, mae'r gwaith hwn yn ymwneud â datblygu Chwaraewr Clic S4C, gan wella profiad y defnyddiwr a chyflwyno nodweddion newydd.

Lleoliad: Disgwylir y bydd y swydd hon wedi ei lleoli yn bennaf yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin.

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Contract: Contract parhaol

Oriau gwaith: 3 diwrnod yr wythnos. Yn sgil natur y rôl, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 ar 19 Mawrth 2019, a hynny i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu i'r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)