Derbynnydd (Rhan amser) X2

Trosolwg

Mae S4C yn chwilio am ddau unigolyn dwyieithog dawnus i ymuno a’n tîm, i gynnig gwasanaeth proffesiynol ar y dderbynfa a gwasanaeth cadw tŷ cyffredinol.

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £16,500 - £18,500 (pro rata

Dyddiad Cau: 13/08/2018 (220 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

S4C Parc Tŷ Glas Llanisien, Caerdydd, Cymru CF14 5DU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Derbynnydd (Rhan amser)

Mae S4C yn chwilio am ddau unigolyn dwyieithog dawnus i ymuno a’n tîm, i gynnig gwasanaeth proffesiynol ar y dderbynfa a gwasanaeth cadw tŷ cyffredinol.

Bydd yr unigolion yma yn gyfrifol am groesawu ymwelwyr, cyfeirio ymwelwyr a galwadau ffôn i’r timoedd/adrannau priodol.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmer da, disgwylir i’r unigolion feddu ar sgiliau gweinyddol da gyda’r gallu i weithio heb oruchwyliaeth.

Cyflog: £16,500 - £18,500 (pro rata) yn unol â phrofiad
Cytundeb: Cyfnod penodol
Oriau: Rhan amser
Lleoliad: Caerdydd

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Llun 13 Awst 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU. Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)