Derbynwyr

Trosolwg

Mae CGWM yn awyddus i benodi unigolion brwdfrydig a dibynadwy sy’n meddu ar sgiliau rhyngbersonol cryf i weithio fel derbynwyr ym mhrif swyddfa’r Ganolfan yn Galeri, Caernarfon yn ystod gyda’r...

Cyflogwr: Canolfan Gerdd William Mathias

Cyflog: Isafswm cyflog i’r oed

Dyddiad Cau: 23/04/2018 (334 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Canolfan Gerdd William Mathias Galeri, Doc Victoria Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 1SQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Hughes

Ffôn: 01286 685 230

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae CGWM yn awyddus i benodi unigolion brwdfrydig a dibynadwy sy’n meddu ar sgiliau rhyngbersonol cryf i weithio fel derbynwyr ym mhrif swyddfa’r Ganolfan yn Galeri, Caernarfon yn ystod gyda’r nosau a boreau Sadwrn (tymor ysgol yn unig).

Croesawir ceisiadau gan unigolion sydd a diddordeb mewn gweithio 2, 3 neu 4 shift.

Cais trwy lythyr a CV gan enwi dau ganolwr. Cyfeiriwch eich cais at Nia Hughes (nia@cgwm.org.uk) CGWM, Galeri Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SQ.

Dyddiad Cau: hanner dydd, Dydd Llun 23 Ebrill.


Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb derbynwyr  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd ddisgrifiad derbynnydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)