Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes

Trosolwg

Fel un o dîm Comisiynu S4C byddwch yn cyd-weithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Cynnwys i weithredu strategaeth cynnwys aml-lwyfan y sianel.

Cyflogwr: S4C

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 23/11/2018 (184 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio’n hyblyg i’w staff. Disgwylir i’r unigolyn deithio i ymweld â chwmniau cynhyrchu ar draws Cymru yn rhinwedd y swydd. Bydd hefyd disgwyl presenoldeb rheolaidd yn yr Egin, Caerfyrddin.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes

Fel un o dîm Comisiynu S4C byddwch yn cyd-weithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Cynnwys i weithredu strategaeth cynnwys aml-lwyfan y sianel.

Bydd gennych gyfrifoldeb arbennig dros gomisiynu a goruchwylio darpariaeth Newyddion a Materion Cyfoes S4C yn ogystal â darpariaeth ffeithiol oriau y BBC. Byddwch yn gyfrifol am gynllunio, esblygu a gweithredu strategaeth eich genre ar draws holl lwyfannau darlledu a chyhoeddi cynnwys S4C.

Byddwch yn ddolen gyswllt allweddol, adeiladol a blaenweithgar gyda’r sector gynhyrchu annibynnol.

Bydd gennych brofiad sylweddol o newyddiaduraeth a chynhyrchu Newyddion/Materion Cyfoes ar lefel Uwch Weithredol. Bydd gennych farn a dawn olygyddol brofedig, gyda’r gallu i wneud penderfyniadau cadarn yn gyflym. Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol gyda’r gallu i gyfleu penderfyniadau dadleuol a golygyddol. Bydd gennych brofiad o ymdrin â gwybodaeth gyfrinachol a dealltwriaeth gref o ofynion y gynulleidfa sy'n esblygu.

Cyflog: Yn unol â phrofiad
Cytundeb: 3 blynedd
Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd 23 Tachwedd 2018 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Caerfyrddin, SA31 3EQ.
Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)