Cydgysylltydd Cyfathrebu

Trosolwg

Ydych chi'n gweithio ym maes cyfathrebu? Ydych chi'n mwynhau defnyddio amrywiaeth o sianeli cyfathrebu ac yn chwilio am her newydd? Rydym yn chwilio am Gydgysylltydd Cyfathrebu a fydd yn helpu i...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Cyflog: £23,625 - £27,400

Dyddiad Cau: 12/11/2018 (192 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Q2, Parc Imperial Casnewydd, Casnewydd, Cymru NP10 8AR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Cydgysylltydd Cyfathrebu

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Lleoliad: Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Contract: Parhaol, llawn-amser. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau yn y cyfweliad

Cyflog a Buddiannau: Band 2 – ystod cyflog £23,625 – £27,400

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Cyfarwyddiaeth: Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid

Yn atebol i: Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 12 Tachwedd 2018 – hanner dydd

Cyswllt: Alan Morris – Pennaeth Cyfathrebu - 01633 373216

Kate Stokes Davies – Cyfarwyddwr Cyswllt Cyfathrebu a Chydberthnasau â Rhanddeiliaid –
01633 373259

Ydych chi'n gweithio ym maes cyfathrebu? Ydych chi'n mwynhau defnyddio amrywiaeth o sianeli cyfathrebu ac yn chwilio am her newydd? Rydym yn chwilio am Gydgysylltydd Cyfathrebu a fydd yn helpu i adrodd ein stori i'n rhanddeiliaid a'r byd ehangach

Mae'r Cynorthwyydd Cyfathrebu yn rhan o'r tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, sy'n cyflwyno dulliau gweithredu amlgyfrwng. Mae'r rôl hon yn cynnwys gwaith sy'n pontio'r cyfryngau cymdeithasol a'r cyfryngau prif ffrwd, ymgysylltu â rhanddeiliaid, rheoli digwyddiadau, sianeli digidol, gwaith argraffu a chyhoeddiadau, a chyfathrebu mewnol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*