Swyddog Prosiect – Hen Blant Bach (0.6)

Trosolwg

Trwy nawdd Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cod Post, mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Prosiect hyderus ac egnïol i ymgymryd â phrosiect newydd a chyffrous

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Cyflog: £20,000 pro rata (swydd 0.6, £12,000)

Dyddiad Cau: 19/11/2018 (184 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Tŷ Tawe 9 Stryd Christina Abertawe, Abertawe, Cymru SA1 4EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dean Baker - Pennaeth

Ffôn: 01792 460906

Disgrifiad

Lleoliad y swydd: Lleolir y swydd yn swyddfeydd y Fenter yng Nghanolfan Tŷ Tawe ac yn y gymuned.

Cytundeb: Cyfnod penodedig dros dro (cytundeb blwyddyn yn amodol ar gyllid. Ceir cyfnod prawf o 6 mis).

Oriau: Cytundeb 0.6 (22.2 awr yr wythnos, oriau hyblyg). Efallai y bydd disgwyl i'r sawl a benodir weithio rhai oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. Ceir amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â'r Pennaeth.

Cyflog: Cyflog cychwynnol o £20,000 y flwyddyn pro rata (cytundeb 0.6, sef £12,000).

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad â’r Pennaeth neu e-bostiwch dean@menterabertawe.cymru am becyn cais.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)