Dirprwy Reolwr Meithrinfa Camau Bach

Trosolwg

Mae Meithrinfa Camau Bach, Aberystwyth yn darparu gofal ac addysg blynyddoedd cynnar o ansawdd i blant o chwe wythnos oed hyd at oed ysgol mewn awyrgylch deniadol, cyfeillgar a Chymreig.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: £8.96 yr awr

Dyddiad Cau: 11/12/2018 (160 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Meithrinfa Camau Bach Boulevard de Saint Brieuc Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 1PD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Debbie Benjamin

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Meithrinfa Camau Bach, Aberystwyth yn darparu gofal ac addysg blynyddoedd cynnar o ansawdd i blant o chwe wythnos oed hyd at oed ysgol mewn awyrgylch deniadol, cyfeillgar a Chymreig. Mae’r feithrinfa wedi ei gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ac yn cael ei reoli gan is-gwmni Mudiad Meithrin sef Meithrinfeydd Cymru.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Debbie Benjamin

Rheolwr Meithrinfa Camau Bach

01970 639655

debbie@camaubach.co.uk

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)