Golygydd Fideo dan hyfforddiant

Trosolwg

Rydym yn chwilio am olygydd fideo dan hyfforddiant sydd yn frwdfrydig ac yn awyddus i wethio yn y diwydiant teledu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu....

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/03/2019 (69 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Tinopolis Cyf Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 3YE.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd - Golygydd Fideo dan hyfforddiant.

Prif Ddiben y Swydd.

Rydym yn chwilio am olygydd fideo dan hyfforddiant sydd yn frwdfrydig ac yn awyddus i wethio yn y diwydiant teledu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu ffilm annibynnol y DU. Byddwch yn gweithio gyda thîm o olygyddion talentog a deinamig ar drawsdoriad o raglenni. Mae gweithio o dan bwysau a’r gallu i wneud y gwaith yn iawn y tro cyntaf yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Bydd medru dangos esiamplau o waith golygu personol yn fanteisiol. e.e ffilm fer, fideos creadigol/cerddorol.

Lleoliad y Swydd: Llanelli

Crynodeb:

Mae Stiwdios Tinopolis yn rhan o Grŵp Tinopolis sydd wedi ennill gwobrau lu. Ceir swyddfeydd a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Bob blwyddyn, rydym yn darparu dros 500 awr o raglenni teledu byw neu wedi'u recordio, o’n stiwdio yn Llanelli, De Cymru. Os yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol, ymroddedig a chreadigol.

Y Swydd:

Byddwn yn darparu hyfforddiant llawn er mwyn datblygu’r sgiliau canlynol.

- Y gallu i weithio’n annibynnol
- Gweithio gyda meddalwedd Avid Media Composer
- Llywio rhediad eitemau
- Creu effeithiau creadigol
- Defnyddio Avid Interplay ac Media Central
- Datblygu dealltwriaeth o wahanol codecs

Nodweddion personol:

• chwaraewr tîm deinamig, sy’n gallu rhyngweithio ac ysbrydoli pobl ar bob lefel
• sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol
• y gallu i ddeall cysyniadau newydd yn rhwydd
• brwdfrydig a hyblyg
• hynod drefnus gyda sylw i fanylion ac ansawdd
• y gallu i weithio'n gyflym, o dan bwysau ac i derfynau amser caeth
• mae hunan-gymhelliant ac agwedd fentrus yn hanfodol
• sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon oherwydd y rhaglenni sy'n cael eu creu a’u darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu'r UE. Bydd yn ofynnol tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o'r broses recriwtio.

Cysylltwch â:

CV a llythyr cais at:

Swyddi
Tinopolis Cyf,
Canolfan Tinopolis,
Stryd y Parc,
Llanelli,
Sir Gaerfyrddin.
SA15 3YE.
Neu e-bost i : Swyddi@tinopolis.com

Dyddiad cau: 18 Mawrth 2019

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*