Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Achlysurol

 
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Cynorthwy-ydd Dan Hyfforddiant yn y Ganolfan Ddosbarthu

Dyma gyfle i rywun brwdfrydig ac egnïol ymuno â thîm y Cyngor Llyfrau yn y Ganolfan Ddosbarthu yn Aberystwyth.

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 22/10/2018

Darlithydd – Dysgu Cymraeg, Cymraeg i Oedolion

Dyma gyfle cyffrous i Ddarlithydd Dysgu Cymraeg i ymuno â ni ar gontract Achlysurol a Delir Fesul Awr i gyflwyno ystod o gyrsiau Dysgu Cymraeg.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20.40 - £34.52 yr awr

Dyddiad Cau: 31/10/2018

Gweithiwr Cefnogi Achlysurol

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* mewn eiddo tai â chfnogaeth ac yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £10.59 yr awr

Dyddiad Cau: 02/11/2018