Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Achlysurol

 
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Adlonwyr Clwb Cwtsh

Rydym yn chwilio am Adlonwyr Clwb Cwtsh ar draws Cymru. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £15,115 (Pro rata) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 05/03/2018

Adlonwyr Clwb Cwtsh

Rydym yn chwilio am Adlonwyr Clwb Cwtsh ar draws Cymru. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £15,115 (Pro rata) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 05/03/2018

Aelodau Annibynnol y Cyngor

Byddwch yn llwyr ymroddedig i addysg, ac i werthoedd, nodau ac amcanion Prifysgol Aberystwyth, a byddwch yn llwyr gefnogol i'r Brifysgol trwy hyrwyddo ei gweithgareddau a'i hamcanion strategol yn...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Dyddiad Cau: 15/03/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Cynhyrchydd – Dysgu Creadigol

Mae'r rôl hon yn gyfrifol am gyflawni meysydd y Strategaeth Dysgu a Chyfranogiad Creadigol, gan sicrhau ymgysylltu a datblygu grwpiau targed gan gynnwys plant, pobl ifanc.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,500

Dyddiad Cau: 09/03/2018