Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cefnogaeth Cofrestru

Cyfle i ymuno â'n Tîm Cofrestru. Rydym yn chwilio am bobl i gynorthwyo â chynnal y Gofrestr trwy ddarparu cefnogaeth ffôn, e-bost a wyneb yn wyneb i gwsmeriaid allanol, mewnol, rhanddeiliad a staff

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,307 - £21,840

Dyddiad Cau: 26/08/2018

Cydlynydd Ieuenctid a Chymuned

Sicrhau gwasanaeth o safon uchel drwy hybu gwaith cymunedol drwy’r cynllun Bus Stop fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,786 - £26,771

Dyddiad Cau: 30/08/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

Mae S4C yn wynebu cyfnod cyffrous o newid ac ‘rydym am benodi Cynorthwyydd Adnoddau Dynol i gefnogi gwaith yr Adran Adnoddau Dynol, gan ddarparu gwasanaeth rhagorol i weithwyr. Byddwch yn rhan...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £22,500 - £28,000

Dyddiad Cau: 28/08/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Darlithydd mewn Cymraeg Sylfaenol (Yr Iaith ar Waith)

Mae angen darlithydd i ddarparu unedau'r Iaith ar Waith (Gofal Cwsmeriaid Cyfrwng Cymraeg) fel cyrsiau byrion mewn meysydd pwnc galwedigaethol. Cyflwynir yr unedau ar Lefel Mynediad 3, Lefel 1...

Cyflogwr: Coleg y Cymoedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog ar sail cymwysterau a phrofiad

Dyddiad Cau: 22/08/2018

Dylunydd Graffig

Rydyn ni’n chwilio am ddylunydd graffig llawn amser i datblygu dyluniadau creadigol ac effeithiol ar gyfer ein cyhoeddiadau, taflenni, arddangosfeydd, ffeithluniau, nwyddau a mwy.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,986 – £25,707

Dyddiad Cau: 19/08/2018

Swyddog Clwb Cwtsh Pen-y-bont, Y Barri a'r Bettws

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo,marchnata a chynnal o leiaf dau set 8 wythnos o hyd o “gyrsiau carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn yr Hydref a’r flwyddyn newydd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 19/08/2018

Swyddog Gofal a Theulu (Cyfnod Mamolaeth)

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gydlynu prosiectau Gofal a Theulu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Cyflogwr: Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Sir: Caerdydd

Cyflog: Graddfa £21, 457 - £24,862*

Dyddiad Cau: 03/09/2018

Ymgynghorydd Gwasanaeth

Er mwyn cyflawni ei huchelgais o barhau ymysg y 30 o brifysgolion gorau, mae angen gweithlu gwasanaethau proffesiynol ar Brifysgol Abertawe. Rhaid i'r gweithlu hwnnw feddu ar y sgiliau amrywiol i...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £18,777 - £20,989 y Flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/08/2018