Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd

Swydd hyblyg ac amrywiol i berson trefnus a brwdfrydig sydd a diddordeb mewn llenyddiaeth. Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n meddu ar sgiliau gweinyddol, marchnata, hyrwyddo a chyfryngau cymdeithasol.

Cyflogwr: Cymdeithas Cerdd Dafod Barddas

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,896 pro rata (20 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau: 21/06/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Prentis Cynorthwy-ydd Tîm

Rydym yn chwilio am Brentis Cynorthwy-ydd Tîm dwyieithog i ymuno â’n tîm prysur yn Sgil Cymru, i ddarparu gwasanaeth cefnogol effeithiol i’r staff a darparu gwasanaeth i gleientiaid sy’n mynychu cyrsi

Cyflogwr: Sgil Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 11/07/2018

Swyddog Cydlynu Hyfforddiant Iaith

Gallwn ystyried penodi ar sail secondiad i’r swydd hon. Cytundeb hyd y 31/03/19

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 - 25 (£19,430 - ££22,658)

Dyddiad Cau: 20/06/2018

Swyddog Data a Chyfathrebu - Cronfa Mullany

Yn gyfrifol am gwblhau tasgau prosiect, gyda ffocws ein systemau data a chyfathrebu sydd wrth graidd y prosiect.

Cyflogwr: Cronfa Mullany

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £23,500

Dyddiad Cau: 28/06/2018

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu x 2

Mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg. Disgwylir i chi fod yn gydnabyddus ag amcanion a delfrydau’r Mudiad. Disgwylir i chi fod yn aelod llawn o Ferched y Wawr. Disgwylir i chi ymgymryd â...

Cyflogwr: Merched y Wawr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 23 - £21,693 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/06/2018

Swyddog Iaith Gymraeg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda staff ar draws y Brifysgol i ddarparu cyngor a chefnogaeth ar faterion yn ymwneud â’r Safonau, ac felly’n meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf yn Gymraeg...

Cyflogwr: Prifysgol De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £28,452 - £32,958

Dyddiad Cau: 28/06/2018

Swyddog Ieuenctid Brycheiniog a Maesyfed (21 awr yr wythnos)

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i bobl ifanc Brycheiniog a Maesyfed i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,442 - £22,539 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/06/2018

Swyddog Ieuenctid Caerffili

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn rhanbarth Caerffili.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerffili

Cyflog: £19,442 (Pwynt 1) - £22,539

Dyddiad Cau: 27/06/2018

Technegydd Gweinyddu Systemau

Y prif ddyletswyddau fydd cefnogi a datblygu systemau technoleg gwybodaeth y Llyfrgell, yn cynnwys prif systemau cyfrifiadurol y Llyfrgell. Bydd y gwaith yn cynnwys symud ac adleoli gweinyddiol a...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,237 - £21,106

Dyddiad Cau: 02/07/2018