Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Gweinyddwr Prosiect, Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cydweithio ar brosiect mawr i wella safon addysg greadigol yn ysgolion Cymru. Yn y Cynllun Dysgu Creadigol a'r Celfyddydau mae rhaglen...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,147 - £24,500

Dyddiad Cau: 25/09/2017

Gweithiwr Prosiect Symud Ymlaen

Mae'r elusen GISDA yn chwilio am weithiwr prosiect i'r prosiect newydd, Symud Ymlaen. Pwrpas y swydd yw cydlynu'r gwaith o symud pobl ifanc sy'n agored i niwed yn nes at waith.

Cyflogwr: GISDA Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: Pwynt 17-22, £17,506-£20,411

Dyddiad Cau: 01/10/2017

Prif Swyddog Marchnata

Mae’r Prif Swyddog Marchnata: Ymgyrchoedd yn rôl allweddol o ran cynllunio, datblygu a chyflawni agweddau a gytunwyd ar y gweithgareddau marchnata a recriwtio myfyrwyr ar gyfer holl gampysau’r...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,799 - £33,518 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/09/2017

Rheolwr Cyfrifon Cyfathrebu

Rydym yn chwilio am rywun a all helpu i greu deunyddiau cyfathrebu dwyieithog ysbrydoledig ar gyfer yr RSPB.

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,463 - £27,585 yf

Dyddiad Cau: 10/10/2017

Rheolwr Hwb Caernarfon

Darparu arweinyddiaeth a rheolaeth ar gyfer Ardal Gwella Busnes (AGB) Hwb Caernarfon er mwyn gwella bywyd y dref yn economaidd, yn ddiwylliannol ac yn ffisegol. Sicrhau bod Cynllun Busnes yr Ardal Gwe

Cyflogwr: Hwb Caernarfon

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,600 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 22/09/2017

Swyddog Cyllid a Grantiau

Mae'r elusen GISDA yn edrych i benodi Swyddog Cyllid a Grantiau i weithio llawn amser yn ein Adran Gyllid yn ein swyddfa ar y Maes yng Nghaernarfon.

Cyflogwr: GISDA Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 20: 24 £19,194 - £21,699

Dyddiad Cau: 01/10/2017

Swyddog Cymraeg i Blant De Penfro

Mae Cymraeg i Blant yn chwilio am Swyddog Cymraeg i Blant yn Ne Penfro. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 £19,430 (pro rata)

Dyddiad Cau: 05/10/2017

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (x10)

Rydym yn chwilio am 10 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm â’r gwaith o ddylanwadu a pherswadio busnesau sector breifat maint bach...

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,166 - £25,694 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/09/2017

Swyddog Prosiect

Mae Four Cymru yn chwilio am unigolyn brwd a phrofiadol i weithio ar brosiect cyffrous fydd yn ystyried sut allwn gryfhau a chyfoethogi y farchnad lafur Gymraeg.

Cyflogwr: Four Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: oddeutu £22,000

Dyddiad Cau: 25/09/2017

Swyddog Rhanbarthol, Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Rydym yn chwilio am Swyddog Rhanbarthol i ymuno â’n tîm prosiect. Bydd gan ddeilydd y swydd hon swyddogaeth bwysig wrth gefnogi Rheolwr y Rhaglen i weithredu'r argymhellion hynny.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,649 - £31,700

Dyddiad Cau: 25/09/2017