Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 18 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r Brifysgol yn awyddus i benodi Cydlynydd Marchnata i gyfrannu at ei gwaith marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y sawl a benodir yn gallu cyfrannu at waith marchnata’r Brifysgol...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22,214 - £24,983 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 12/02/2018

Cydlynydd Prosiect The Agency (NTW)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant i’r swydd wag ganlynol.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 08/02/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 26/01/2018

Cymraeg ac Ieithyddiaeth Gymhwysol: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD

Mae Prifysgol Abertawe, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yn gwahodd ceisiadau am astudiaeth PhD wedi'i hariannu, sydd ar gael...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: Ffioedd dysgu yn ogystal â grant

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM

Mae Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol i raglen TEAM NTW - rhwydwaith cymunedol Cymru gyfan a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n ymgysylltu â phob lefel o...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cynorthwyydd Personol (Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu)

Darparu cyngor a gwybodaeth – boed hynny'n ymwneud ag ariannu neu ag agweddau eraill ar ein gwaith – yw un o'n gwasanaethau pwysicaf. Mae ansawdd ein gwaith wrth ddarparu'r gwasanaeth hwn yn cael...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,147 - £24,500 pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2018

Cynorthwyyr Meithrin

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Gynorthwywyr Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £16,302 pro rata yf (£8.45 yr awr)

Dyddiad Cau: 29/01/2018

Gweinyddwr Hyfforddiant Chwaraeon (Ail Hysbyseb)

Mae’r Adran Chwaraeon yr Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno ar Adran Hyfforddiant i ymuno ar thîm wrth iddynt ddatblygu’r Cynllun Prentisiaeth.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Graddfa 3: £15,238 - £17,151

Dyddiad Cau: 30/01/2018

Gynorthwyydd Desg Gymorth

Bydd y rôl yma’n gyfrifol am fewnbynnu gwybodaeth yn gywir ac effeithlon ynghŷd â gwirio gwybodaeth â gyflwynir yn electronig a thrwy gofnodion papur ac i ddarparu cymorth dros y ffôn i ddefnyddwyr...

Cyflogwr: EID Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Cyflog Cystadleuol

Dyddiad Cau: 26/01/2018

Staff Cefnogol

Bydd y rôl yma’n darparu cymorth gweinyddol o fis Awst i Dachwedd. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys gwirio ac olrhain trwyddedau, ffeilio a chadw trwyddedau papur a thasgiau gweinyddol.

Cyflogwr: EID Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Cyflog Cystadleuol

Dyddiad Cau: 26/01/2018