Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 25 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth i ymuno a’n tîm. Mae’r rôl yn golygu asesu dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch Brentisiaeth ar lefelau 4 a 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy’n...

Cyflogwr: Hyfforddwyr Addysg Portal

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 i £32,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017

Cydlynydd Prosiect

Bydd prosiect Tyfu'r Dyfodol (GTF) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant garddwriaeth a gwybodaeth i unigolion a grwpiau o gynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru.

Cyflogwr: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: hyd at £30,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017

Cydlynydd TEAM

Cydlynydd TEAM sy’n gyfrifol am gydlynu a chefnogi ein rhaglen TEAM – model grymuso ac ymgysylltu NTW a gydnabyddir yn rhyngwladol. Gwerthoedd TEAM yw arloesi, croesawu, sbarduno a bod yn hael, ac mae

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,500 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/11/2017

Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi

Bydd y Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi yn gweithio'n agos gyda'r Swyddog Cyllid a Chaffael ar bob agwedd ar weinyddu contractau, gan gynnwys caffael nwyddau a gwasanaethau, er mwyn sicrhau...

Cyflogwr: Menter Môn / Ynni Môr Morlais

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £48k

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Cyfarwyddwr Cyllid

Yn ychwanegol at gyflawni yn unol â chanllawiau ariannu, bydd gofyn hefyd i’r Cyfarwyddwr Cyllidddatblygu Cynllun Busnes cyffredinol Morlais. Bydd hyn yn gofyn am weithio'n agos gyda darpar...

Cyflogwr: Menter Môn / Ynni Môr Morlais

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £48k

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid

Bydd y Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid yn cyfrannu at ddylunio deilliannau cynnyrch sy'n adlewyrchu anghenion a gofynion tenantiaid ynni'r llanw o fewn y parth a'n prif arianwyr a rhanddeiliaid sydd...

Cyflogwr: Menter Môn / Ynni Môr Morlais

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £48k

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol

Prif nod y Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol (cyfnod penodol) fydd cynorthwyo wrth ddarparu Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg o ansawdd uchel. Lleolir y swydd yn y Gwasanaethau Academaidd a...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £28,936 i £32,548

Dyddiad Cau: 23/11/2017

Cynghorydd Adnoddau Dysgu - 19 awr yr wythnos

Byddwch yn cynorthwyo gyda gweithgareddau dydd i ddydd y Ganolfan Llwyddiant. Byddwch yn cynnal yr ardaloedd gwaith, goruchwylio myfyrwyr, cyhoeddi, dychwelyd a rhoi adnoddau ar silffoedd yn...

Cyflogwr: Coleg Penybont

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £16,972 - £19,395 Pro Rata

Dyddiad Cau: 24/11/2017

Darlithydd Cymorth Cyntaf

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus, creadigol a llawn dychymyg i ymuno â ni fel Darlithydd Cymorth Cyntaf ar ein safle Llaneurgain. Bydd y cwrs hwn yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £22,827 i £38,62

Dyddiad Cau: 20/11/2017

Hyfforddwr Garddio Ecosystem

Bydd y prosiect Tyfu'r Dyfodol (GTF) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant garddwriaeth a gwybodaeth i unigolion a grwpiau o gynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru.

Cyflogwr: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: hyd at £21,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017