Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Aelod o'r Tîm Archwilio Ariannol (FA1) (Dwy swydd)

Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) swyddi ar gael fel Aelod o'r Tîm Archwilio Ariannol (FA1). Ydych chi am gael effaith gadarnhaol ar wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a gwneud i...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: FA1 £30,904 - £36,657

Dyddiad Cau: 04/06/2019

Cydlynydd Prentisiaethau Cenedlaethol

Prif amcanion y swydd hon fydd i drefnu a chynllunio taith dysgu’r prentisiaid wrth iddynt gychwyn ar y cynllun hyd at gwblhau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,669 (pwynt 1) - £29757 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 31/05/2019

Cydlynydd Prosiect – Y Shed

Cymryd cyfrifoldeb am reolaeth cynllun Y Shed a gweithredu fel cyd-gordydd rhwng yr holl bartneriaid a’r asiantaethau sydd ynghlwm â Y Shed.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 28/05/2019

Darlithydd Cymraeg

Mae cyfle prin a chyffrous wedi codi o fewn y Coleg i addysgu ein rhaglen Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith (AS a A2) lwyddiannus a’n rhaglenni hynod boblogaidd ‘Cymraeg yn y Gwaith’.

Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £20020 - £36637

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Gwahoddiad i dendro: Datblygu Cynllun Strategol ar gyfer  Cynyddu Incwm

Amcan y prosiect hwn yw i cryfhau ein sefydliad a chynyddu incwm trwy weithredu Cynllun Marchnata newydd Canolfan Soar a chreu Cynllun Strategol Cynyddu Incwm. Mae hyfforddi a chynorthwyo staff a...

Cyflogwr: Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 10/06/2019

Prentis Tiwtor ac Asesu Dysgu yn y Gweithle (Chwaraeon)

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol a threfnus i ymuno â ni fel Prentis i weithio ac hyfforddi ar y cyd gyda’r tîm Asesu a Tiwtora.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyfradd Prentis Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 07/06/2019

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (2 swydd)

A hoffech weithio i brosiect cyffrous gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar hyd a lled Cymru? Rydym yn chwilio am 2 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu...

Cyflogwr: Mentrau Caerdydd + Menter Iaith

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,866 - £26,470

Dyddiad Cau: 25/05/2019

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (Môn a Gwynedd)

A hoffech weithio i brosiect cyffrous fel rhan o fenter egniol a blaengar, Menter Iaith Môn? Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau...

Cyflogwr: Menter Iaith Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,866 (37 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau: 14/06/2019

Swyddog Datblygu Sesiwn Fawr Dolgellau

Dyma gyfle cyffrous i rywun gyda diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar ddatblygiad Sesiwn Fawr Dolgellau yn 2019-2020 a thu hwnt.

Cyflogwr: Sesiwn Fawr Dolgellau

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,000 pro rata / 7.5 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 01/06/2019

Ysgoloriaeth Ymchwil (PhD) cyfrwng Cymraeg ym meysydd Cyfieithu, Cymraeg ac Ieithoedd Modern

Rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb mewn Ysgoloriaeth Ymchwil (PhD) cyfrwng Cymraeg ym meysydd Cyfieithu, Cymraeg ac Ieithoedd Modern i gychwyn ar 1 Hydref 2019.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: Gwelwch y manylion

Dyddiad Cau: 06/06/2019