Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydgysylltydd Digartref Meirionnydd/Dwyfor (Ail Hysbyseb)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel mewn perthynas â thai ar gyfer pobl sengl a theuluoedd 16 oed a throsodd sydd ag anghenion aml gefnogaeth yn y gymuned yn ardal Meirionydd / Dwyfor fel bo...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,784 - £24,897 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26/04/2019

Trefnydd Prosesau ac Adrodd - Ail Hysbyseb

Gweithredu fel ceidwad cynnwys polisïau a gweithdrefnau y Tîm Cynnal a Chadw i gyd a threfnu eu diweddaru a’u gwella gydag aelodau eraill o’r Tîm yn ôl yr angen

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 25/04/2019