Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Gweithwraig Cefnogaeth Symudol (Llangefni)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori. Cefnogi...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £20,150 - £22,018 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Prentis Corfforaethol (Gweinyddu Busnes - Caerdydd Ddwyieithog)

Bydd y swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a phrofiad mewn swyddfa, yn ogystal â meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o’r gwaith a’r cyfrifoldebau...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,881 y flwyddyn (£8.75 yr awr)

Dyddiad Cau: 23/10/2018

Swyddog Clwb Cwtsh - Ardal Fflint a Wrecsam

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo a marchnata wedyn cynnal 5“cwrs carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn ystod cyfnod y prosiect. Cyn hynny, bydd gofyn cael...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/11/2018