Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Arweinydd Pwnc Busnes & Menter (Cyfnod Mamolaeth) 0.67

Mae’r ysgol yn chwilio am berson egnïol a deinamig i lenwi’r swydd uchod dros gyfnod mamolaeth. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd hon addysgu’r pwnc hyd at Safon Uwch.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22,917 - £38,6333 & CAD 2b £4589

Dyddiad Cau: 02/10/2017

Cynorthwy-ydd Ariannol

Mae’r Urdd am apwyntio person brwdfrydig i gynorthwyo gyda dyletswyddau’r Adran Gyllid.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 5: £19,061 - £22,097 pro rata

Dyddiad Cau: 22/09/2017

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu (cyfnod mamolaeth)

Rydym yn edrych am Reolwr Marchnata a Chyfathrebu i arwain tîm marchnata a chyfathrebu Cyswllt Ffermio i ddatblygu a gweithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu integredig i'r rhaglen..

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,822 - £35,803

Dyddiad Cau: 25/09/2017

Swyddog Datblygu - Gogledd Ceredigion (cyfnod mamolaeth)

Rydym yn edrych am Swyddog Datblygu Gogledd Ceredigion i sicrhau llwybr esmwyth i gwsmeriaid rhwng gwasanaethau Cyswllt Ffermio a'r darpariaethau sydd ar gael drwy'r RDP ehangach a Llywodraeth Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £28,109 - £30,692

Dyddiad Cau: 25/09/2017