Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Hyfforddai Budd-daliadau

Mae Cyngor Caerdydd am recriwtio siaradwr Cymraeg llawn cymhelliant i’w hyfforddi ym mhob agwedd ar weinyddu budd-daliadau.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,807 - £17,419

Dyddiad Cau: 29/11/2017

Rheolwr Prosiect 'Cyfathrebu Cynnar' (Clwb Cwtsh)

Cynigir cyfle cyffrous i ymgeisio am swydd newydd gyda Mudiad Meithrin am gyfnod penodol o 7 i 8 mis. I weithio o unrhyw un o swyddfeydd y Mudiad, yn Aberystwyth, Caerdydd, Wrecsam neu Llangefni.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 38 (£33,437 y flwyddyn) i NJC 47 (£4

Dyddiad Cau: 21/11/2017

Rheolwr Prosiect Technoleg Gwybodaeth

Mae’r Urdd yn tyfu ac yn chwilio am Reolwr Prosiect Technoleg Gwybodaeth brofiadol i gryfhau’r rhwydweithiau cyfathrebu yn fewnol ac allanol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 9: £31,628 - £36,666

Dyddiad Cau: 04/12/2017