Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 21 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru fel Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,835 - £36,885

Dyddiad Cau: 30/05/2019

Aseswyr Cynllun Gwarant Fferm Da Byw (FAWL) x 2

Mae gan QWFC Cyf swyddi gwag ar gyfer aseswyr Fferm ar gynllun Gwarant Fferm (FAWL), un i weithio yn Ne Ddwyrain ac un i weithio yn Ne Orllewin Cymru ac ardaloedd cyfagos.

Cyflogwr: QWFC

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Cydlynydd Prentisiaethau Cenedlaethol

Prif amcanion y swydd hon fydd i drefnu a chynllunio taith dysgu’r prentisiaid wrth iddynt gychwyn ar y cynllun hyd at gwblhau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,669 (pwynt 1) - £29757 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 31/05/2019

Cydlynydd Prosiect – Y Shed

Cymryd cyfrifoldeb am reolaeth cynllun Y Shed a gweithredu fel cyd-gordydd rhwng yr holl bartneriaid a’r asiantaethau sydd ynghlwm â Y Shed.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 28/05/2019

Cynhyrchydd

Rydym yn chwilio am berson trefnus ac ymrwymedig i ymuno â ni fel Cynhyrchydd theatr. Ystyrir ceisiadau am weithio hyblyg neu rannu swydd.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £28,000

Dyddiad Cau: 31/05/2019

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,171 - £21,166

Dyddiad Cau: 22/05/2019

Darlithydd Amaethyddiaeth

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus a chreadigol i ymuno â’n tîm addysgu egnïol fel Darlithydd Amaethyddiaeth ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun, ar sail barhaol llawn amser.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,626 - £39,401

Dyddiad Cau: 13/06/2019

Hyfforddai Graddedig (Nifer o swyddi)

Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a'ch potensial.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,310 - £30,904

Dyddiad Cau: 02/07/2019

Pennaeth Safonau

Bydd y Pennaeth Safonau yn goruchwylio'r lleoliad ac yn cynnal safonau cymwysterau cymeradwy yng Nghymru er mwyn galluogi Cymwysterau Cymru i sicrhau ei hun a'r cyhoedd y caiff safonau eu cynnal a...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: Band 5 £48,650 – £58,185 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Pennaeth Ymgysylltu'n Strategol

Ydych chi'n gyfathrebwr gwych sy'n chwilio am gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol? Rydym yn chwilio am Bennaeth Ymgysylltu Strategol i arwain tîm dynamig yn ein sefydliad blaengar.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £48,650 - £58,185

Dyddiad Cau: 03/06/2019