Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 18 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Arweinydd / Rheolwr Cyflawni Rhaglen

Bydd gan ddeilydd y rôl hon gyfrifoldeb dros gydlynu timau prosiect wrth weithredu ystod o strategaethau cyn ac ar ôl giat y fferm, i baratoi’r diwydiant ar gyfer Brexit. Mae’r rôl hefyd yn...

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 29/06/2018

Codwr Arian

Bydd deiliad y swydd yn aelod gweithredol o dîm Codi Arian YCC ac yn cefnogi holl agweddau o’r Strategaeth Codi Arian tra ar adegau yn cefnogi’r timoedd gweinyddol, gwyddonol a masnachol.

Cyflogwr: Ymchwil Canser Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,000 - £25000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/07/2018

Cydlynydd Cyfathrebu

Fel aelod allweddol o’r tîm Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid, cewch y cyfle i weithio ar draws portffolio eang, gan gyflawni’r cyfryngau cymdeithasol a phrif ffrwd, rheoli digwyddiadau...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £23,625 – £27,400

Dyddiad Cau: 29/06/2018

Cyfieithydd

Bydd y cyfieithydd yn darparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig ar gyfer CITB yn y lle cyntaf ond bydd hefyd yn cynorthwyo â chyfieithiadau llafar pan fo angen i gefnogi ein hymrwymiad i ddarparu...

Cyflogwr: CITB

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: £21,093 - £27,218

Dyddiad Cau: 03/07/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Gweinyddwr Systemau

Rydym yn chwilio am weinyddwr systemau hyderus a chyson i fod yn gyfrifol am ddatblygu a chefnogi’r seilwaith technegol, yn arbennig am sicrhau bod data clyweledol yn gyflawn a’i fod yn cael ei...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £20,616 - £26,739

Dyddiad Cau: 02/07/2018

Gweithwyr Cefnogi - Atal Digartrefedd  (Yr Hafod, Dinbych)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* mewn eiddo preswyl tai â chfnogaeth (24/7) sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,150 - £22,018

Dyddiad Cau: 22/06/2018

Prentis Cynorthwy-ydd Tîm

Rydym yn chwilio am Brentis Cynorthwy-ydd Tîm dwyieithog i ymuno â’n tîm prysur yn Sgil Cymru, i ddarparu gwasanaeth cefnogol effeithiol i’r staff a darparu gwasanaeth i gleientiaid sy’n mynychu cyrsi

Cyflogwr: Sgil Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 11/07/2018

Rheolwr Cymraeg Gwaith

Gan ymuno â ni fel Rheolwr Cymraeg Gwaith, byddwch yn arwain ac yn rheoli rhaglenni Cymraeg Gwaith yn effeithiol, er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth gwricwlwm yn ateb gofynion dysgwyr, cyflogwyr a rha

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £39,119 - £41,676

Dyddiad Cau: 26/06/2018

Rheolwr Dysgu Cymraeg

Fel ein Rheolwr Dysgu Cymraeg, byddwch yn arwain ac yn rheoli ardaloedd Sir y Fflint a Wrecsam yn effeithiol o ran y contract Dysgu Cymraeg.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £42,955 - £48,069

Dyddiad Cau: 26/06/2018