Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 41 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Arweinydd Tîm Cyfathrebu

Bydd y person llwyddiannus yn arwain y tîm sy'n gyfrifol am hyrwyddo rhaglenni S4C, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau. Byddwch yn gyfforddus yn adolygu copi, trafod y cyfryngau cymdeithasol...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cystadleuol, yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Clerc Cyllid

Rydym yn chwilio am Glerc Cyllid i ymuno â'r Tîm Cyllid. Yn ogystal â dyletswyddau eraill, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am bob agwedd o'r llyfr pryniant wrth ddefnyddio IDocuments...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £23,000

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Cofrestrydd

Bydd eich prif ddyletswyddau yn cynnwys cofrestru claddedigaethau, amlosgiadau a datgladdiadau a chyfarfod a chynghori y rheiny mewn profedigaeth ar bob agwedd o drefniadau angladdau a gwasanaethau.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,398 - £27,668

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Cydlynydd Celf a Chrefft

Mae Galeri Caernarfon Cyf yn chwilio am berson i fod yn gyfrifol am gynllunio, cydlynu a gweithredu arddangosfeydd a gwerthiant celf a chrefft uchelgeisiol ynghyd a rhaglen ddyfeisgar o weithgareddau.

Cyflogwr: Galeri Caernarfon Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £16,841 - £22,400

Dyddiad Cau: 14/05/2018

Cydlynydd Cymorthfeydd (Cyfnod Mamolaeth)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws ar draws Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,761 - £22,432

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol

Mae’r Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol yn aelod allweddol o’r uwch dîm rheoli, gan arwain Cyfarwyddiaeth newydd ei huno gyda phortffolio o gyfrifoldebau amrywiol a heriol.

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: tua £80k

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Cyfieithydd (2 swydd)

Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig a gwasanaeth prawf ddarllen i’r Cyngor Sir, ei bwyllgorau, is-bwyllgorau a phanelau, ynghyd â chyflawni gofynion...

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,398 - £24,964

Dyddiad Cau: 08/05/2018

Cyfieithydd (2 swydd)

Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig, cyfieithu ar y pryd a gwasanaeth prawf ddarllen i’r Cyngor Sir, ei bwyllgorau, is-bwyllgorau a phanelau, ynghyd â chyflawni...

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £30,153 - £31,601

Dyddiad Cau: 08/05/2018

Cyfieithydd Dros Dro (Cyfnod Mamolaeth)

Cyfieithu pob math o ddogfennau amrywiol i’r Saesneg a’r Gymraeg. Darparu gwasanaeth cyfieithu-ar-y-pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg mewn cyfarfodydd ledled rhanbarth Gogledd Cymru.

Cyflogwr: GwE

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,668 - £30,153

Dyddiad Cau: 26/04/2018

Cyfieithydd Iaith Gymraeg X2

Mae'r tîm yn chwilio am ddau Gyfieithydd Iaith Gymraeg llawn amser i helpu cwrdd â’r galw am geisiadau cyfieithu ac i gefnogi'r tîm i ddarparu’r gwasanaeth cyfieithu i’r cyngor.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £20,541 - £23,111

Dyddiad Cau: 03/05/2018