Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 24 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Cyfieithydd

Ydych chi’n awyddus i ymuno â sefydliad sy’n buddsoddi’n helaeth yn ei weithwyr, ac sy’n gallu cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus? Rydym yn chwilio am gyfieithydd...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,139 - £27,414 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/02/2019

Cyfieithydd

Rydym yn chwilio am gyfieithydd cymwysedig a phrofiadol i reoli gwasanaeth cyfieithu Cymraeg y mudiad. Bydd gennych sgiliau ieithyddol o'r radd flaenaf yn y Gymraeg a'r Saesneg, ynghyd â sgiliau...

Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr (Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o 29/01/2019)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,750 - £26,500 (dibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 11/02/2019

Cynorthwyydd Gwasanaethau Perchnogion (2 swydd)

I ddarparu gwasanaeth gwych i berchnogion i sicrhau cyfathrebu proffesiynol a threfnus, monitro perfformiad archebion, monitro perfformiad ail-archebion, adborth cwsmeriaid a chadw perchnogion.

Cyflogwr: The Original Cottages Company

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 31/01/2019

Cynorthwyydd Injest

Mae S4C yn chwilio am unigolyn dawnus i weithio ar drosglwyddo archif ddigidol S4C i isadeiledd newydd a fydd wedi'i leoli i ddechrau yn BBC Broadcasting House, Llandaff.

Cyflogwr: S4C

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,000 - £18,000

Dyddiad Cau: 04/02/2019

Cynorthwyydd Marchnata

Wedi ei lleoli yn swyddfa Wales Cottage Holidays yn y Drenewydd, bydd y swydd hon yn cefnogi'r rheolwr Marchnata ar draws y 4 brand Cymreig sy'n rhan o The Original Cottage Company. Y 4 brand hyn...

Cyflogwr: The Original Cottages Company

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 31/01/2019

Cynorthwyydd y Ganolfan Wasanaeth (dros dro) x 3

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant i amaethwyr dros Gymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,020 - £18,388

Dyddiad Cau: 24/01/2019

Golygydd Fideo

Mae Tinopolis yn grŵp byd-eangsydd â swyddfeydd a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Rydym yn darparu dros 500 awr o raglenni teledu byw ac wedi'i...

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 31/01/2019

Hwylusydd Tai Gwledig

Dyletswyddau a chyfrifoldebau: Ymgysylltu â’r awdurdod lleol, cynghorau cymuned, tirfeddianwyr, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a datblygwyr i chwilio am gyfleoedd i ddatblygu tai...

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £28,655.71 - £31,630.54

Dyddiad Cau: 29/01/2019

Rheolwr Archwilio Perfformiad

Mae Grŵp Archwilio Perfformiad Swyddfa Archwilio Cymru yn recriwtio ar gyfer Rheolwr Archwilio Perfformiad (PS3) gan unigolion sydd â chymwysterau a phrofiad addas.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £58,659 - £67,426

Dyddiad Cau: 04/02/2019

Rheolwr Costau

Bydd y Rheolwr Costau yn gweithio o fewn yr adran gyllid a bydd yn atebol i'r Uwch Reolwr Costau.

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £22,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 25/01/2019