Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Archwilydd Perfformiad (PS1)

Mae Grwp Archwilio Perfformiad Swyddfa Archwilio Cymru yn chwilio am Archwilwyr Perfformiad (PS1) sydd a chymwysterau a phrofiad addas.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £38,317- £45,331

Dyddiad Cau: 24/01/2018

Arweinydd Archwilio Perfformiad (PS2)

Mae Grwp Archwilio Perfformiad Swyddfa Archwilio Cymru yn recriwtio ar gyfer Archwilwyr Perfformiad (PS2) sydd a chymwysterau a phrofiad addas.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £46,343 - £54,817 (Band 5)

Dyddiad Cau: 24/01/2018

Cydlynydd Marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r Brifysgol yn awyddus i benodi Cydlynydd Marchnata i gyfrannu at ei gwaith marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y sawl a benodir yn gallu cyfrannu at waith marchnata’r Brifysgol...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22,214 - £24,983 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 12/02/2018

Cydlynydd Tai

Cynigir cyfle i unigolion sy'n awyddus i ddatblygu gyrfa mewn awyrgylch Gymreig lle mae'r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i'r teulu.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £31,278 - £35,203

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cyfarwyddwr Undeb y Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr Bangor a Phrifysgol Bangor yn awyddus i benodi unigolyn profiadol a deinamig i swydd Cyfarwyddwr Undeb y Myfyrwyr.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £49,149 - £56,950

Dyddiad Cau: 12/02/2018

Cyfieithydd

Dyma gyfle rhagorol i ddod yn rhan o dîm Cyfieithu Prifysgol Bangor, ac i gyfrannu at y gwaith o gryfhau a datblygu safle Prifysgol Bangor fel sefydliad dwyieithog a hefyd fel y sefydliad addysg...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £32,548 y flwyddyn ar Raddfa 7

Dyddiad Cau: 26/01/2018

Cymorth Busnes

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn chwilio am unigolyn i darparu cymorth busnes a chymorth gweinyddol ar gyfer y SCHTh.

Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £18,327 - £19,521

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Bydd y sawl a benodir yn darparu cefnogaeth weinyddol i'r prosesau Gwirio Sgriptiau ac Adolygu Marcio i sicrhau bod modd cwblhau ceisiadau am wasanaethau ar ôl y canlyniadau yn amserol ac yn safonol.

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,291 - £19,134 yf

Dyddiad Cau: 24/01/2018

Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Profiadau Myfyrwyr)

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi sant yn chwilio am unigolyn brwd, llawn cymhelliant a threfnus dros ben gydag awch am wella profiadau myfyrwyr i ymuno â’n Hadran Profiadau Myfyrwyr yn...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Abertawe

Cyflog: £18,777 - £20,989 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/01/2018

Cynorthwyydd Personol (Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu)

Darparu cyngor a gwybodaeth – boed hynny'n ymwneud ag ariannu neu ag agweddau eraill ar ein gwaith – yw un o'n gwasanaethau pwysicaf. Mae ansawdd ein gwaith wrth ddarparu'r gwasanaeth hwn yn cael...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,147 - £24,500 pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2018