Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Cyfathrebu a Cynorthwy-ydd Personol (Cyfnod Mamolaeth)

Prif waith y Swyddog Cyfathrebu a Chynorthwy-ydd Personol yw rhoi cymorth gweinyddol i’r Ysgrifennydd Cyffredinol a chyd-lynu materion cyfathrebu a threfnu.

Cyflogwr: UCAC (Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru)

Sir: Ceredigion

Cyflog: £25,274

Dyddiad Cau: 28/01/2019

Swyddog Cyllid

Swyddog Cyllid i gefnogi holl waith yr Adran Gyllid, rheoli credyd a chynnig cefnogaeth weinyddol ehangach.

Cyflogwr: Cymen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,000 - £27,000

Dyddiad Cau: 08/02/2019

Swyddog Cymorth Tîm - Y Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol x3

Darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid mewnol ac allanol mewn perthynas â phrosesau sy'n rhan o gyfrifoldebau’r Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol. Sicrhau bod Polisïau a Gweithdrefnau yn...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,240 - £22,500

Dyddiad Cau: 01/02/2019

Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £18,000+

Dyddiad Cau: 14/02/2019

Swyddog Datblygu – De Sir Drefaldwyn (rhan amser 80%)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,531 - £31,151

Dyddiad Cau: 30/01/2019

Swyddog Datblygu – Gogledd Ddwyrain Cymru (cyfnod mamolaeth)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,531 - £31,151

Dyddiad Cau: 29/01/2019

Swyddog Datblygu’r Gymraeg (Menter) ym Mhatagonia

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia? Ydych chi’n berson hyderus, egnïol ac ymroddgar? Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil? Rydym yn...

Cyflogwr: British Council Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog misol o £750, ynghyd â llety +

Dyddiad Cau: 31/01/2019

Swyddog Marchnata

Bydd y swyddog yn rhan o dîm adran cyfathrebu’r Urdd yn cydweithio gydag aelodau’r adran i sicrhau cyfathrebu a marchnata effeithlon i godi proffil ac ymwybyddiaeth holl waith a gweithgareddau’r Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25.043 (pwynt 1) - £29,032 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 07/02/2019

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,911 - £28,531

Dyddiad Cau: 31/01/2019

Swyddog Partneriaethau Cyfryngau Cymdeithasol

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Partneriaethau Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn gweithio ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel. Mae cyfrifon Facebook a Twitter S4C ymysg y cyfrifon Cymraeg sy'n...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Hyd at £30,000

Dyddiad Cau: 25/01/2019