Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 21 cofnodion | Tudalen 2 o 3

Gohebydd

Rydym yn chwilio am hunan-ddechreuwr gyda thrwyn am stori dda. Mae angen i chi fod yn ysgrifennwr ardderchog, yn gywir, ac yn chwaraewr tîm gydag egni a brwdfrydedd. Bydd y gallu i siarad Cymraeg...

Cyflogwr: Cambrian News

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/03/2019

Gweinyddydd

Yma yng Ngholeg Cambria, mae gennym gyfle cyffrous i Weinyddydd profiadol ymuno â’n tîm ar ein safle Llysfasi mewn swydd lawn amser, barhaol.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £18,002 - £19,256

Dyddiad Cau: 09/04/2019

Pennaeth Ysgol Bro Dyfrdwy

Darparu gweledigaeth, arweiniad a chyfeiriad ar gyfer ysgol. Gyda chymorth y corff llywodraethu, byddwch yn creu a chynnal amgylchedd dysgu cynhyrchiol sy’n ymgysylltu â'r holl ddisgyblion ac yn...

Cyflogwr: Ysgol Bro Dyfrdwy

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: L9 i L15, £48,687 - £56,434

Dyddiad Cau: 27/03/2019

Pennaeth Ysgol Glan Clwyd

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymarferydd campus sy’n gwbl ymroddedig i ethos Gymraeg yr ysgol gan sicrhau cynhwysiant a’r safonau uchaf o addysgu mewn awyrgylch sydd yn dangos ‘Parch a....

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: L28 - L34 (£77,614 - £89,901)

Dyddiad Cau: 21/03/2019

Pennaeth Ysgol Syr Hugh Owen

Mae Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon yn anelu at gyflwyno addysg o’r ansawdd gorau ac i ragori ymhob agwedd o’i gweithgareddau. Hyrwyddir rhaglen addysg ddwyieithog ac mae ethos a gweinyddiad yr....

Cyflogwr: Ysgol Syr Hugh Owen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £73,903 - £85,605

Dyddiad Cau: 22/03/2019

Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol

Prif rôl y Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol yw helpu'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol i sicrhau'r safonau uchaf o ran llywodraethu effeithiol er mwyn ategu proses o wneud penderfyniadau sy'n...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: Band 4 - Ystod cyflog £37,600 - £44,950 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 22/03/2019

Swyddog Datblygu y Ganolfan

Dyma gyfle gwych i weithio i fudiad trydydd sector sydd wedi’i sefydlu ers 20 mlynedd. Prif ddyletswyddau’r swydd yw datblygu canolfan newydd Menter Bro Dinefwr yn Llandeilo gan weithio gyda’r gymuned

Cyflogwr: Menter Bro Dinefwr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 21/03/2019

Uwch Ymgynghorwyr Adnoddau Dynol

Bod yn gyfrifol am faterion yn ymwneud ag Adnoddau Dynol (AD) ar draws rhanbarth penodol yn yr ardal y mae’r sefydliad yn ei gwasanaethu a darparu gwasanaeth cynghori rhagweithiol ac arloesol ym...

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £34,037 - £36,672 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29/03/2019

Uwch-ymgynghorydd Gwasanaeth

Sicrhau darpariaeth gwasanaeth proffesiynol, cymwynasgar, addysgiadol a chroesawgar drwy gyfathrebu wyneb yn wyneb, ar y ffôn ac yn electronig â myfyrwyr, staff ac ymwelwyr â'r Llyfrgell.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £22,017

Dyddiad Cau: 20/03/2019

Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid x3

Mae CThEM yn chwilio am unigolion deinamig sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol ac agwedd benderfynol i ymuno â’n timau Gwasanaeth i Gwsmeriaid.

Cyflogwr: CThEM

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,160 - £20,640

Dyddiad Cau: 26/03/2019