Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 21 cofnodion | Tudalen 2 o 3

Prentis

A oes gennych ddiddordeb mewn rhifau? A ydych am weithio mewn sefydliad sy'n gweithio gyda rhifau ond nad yw'n eich trin chi fel rhif? A ydych wrth eich bodd yn gweithio mewn timau?

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyflog cystadleuol tua £18,000

Dyddiad Cau: 04/06/2019

Rheolwr Dyddiadur a Gohebiaeth y Swyddfa Breifat

Mae’r rôl hon, sy’n cael ei harwain gan Bennaeth y Swyddfa Breifat, yn rhan o’r tîm cymorth uniongyrchol ar gyfer y Llywydd a’r Dirprwy Lywydd, gan sicrhau eu bod yn gallu cyflawni eu...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,164 - £28,999 (Band Rheoli 3 – EO)

Dyddiad Cau: 23/05/2019

Swyddog Datblygu

Prif ddyletswyddau y rôl yw cydlynu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau amrywiol i bobl o bob oed ar hyd a lled Bro Morgannwg er mwyn iddynt gael mwy o gyfleoedd i fwynhau a chymdeithasu drwy...

Cyflogwr: Menter Bro Morgannwg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,376 - £24,781

Dyddiad Cau: 23/05/2019

Swyddog Datblygu a Marchnata

Bydd y Swyddog yn helpu datblygu busnesau a gweithgareddau newydd Siop Griffiths Cyf, a'i marchnata, i bobl lleol ac ymwelwyr. Mae'r cytundeb 3 mlynedd i ddechrau.

Cyflogwr: Siop Griffiths Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,000

Dyddiad Cau: 12/06/2019

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (2 swydd)

A hoffech weithio i brosiect cyffrous gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar hyd a lled Cymru? Rydym yn chwilio am 2 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu...

Cyflogwr: Mentrau Caerdydd + Menter Iaith

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,866 - £26,470

Dyddiad Cau: 25/05/2019

Swyddog Lles Cymunedol - Deall Demensia

Mae CGGSDd yn chwilio am Swyddog Lles Cymunedol i chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant. Mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Ddementia ac unigolion sy'n byw gyda dementia yn un o ofynion y swydd.

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Swyddog Prosiect: Hyrwyddo'r Gymraeg fel Pwnc

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu a hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,243 - £29,515

Dyddiad Cau: 23/05/2019

Swyddog Sicrhau Ansawdd (dwyieithog)

Diben y swydd hon yw sicrhau ansawdd yr holl gynnwys digidol rhyngweithiol a gynhyrchir o ran ffurf, ymarferoldeb ac iaith drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg er mwyn sicrhau bod yr holl adnoddau...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,809 - £21,984

Dyddiad Cau: 19/05/2019

Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion

Ydych chi’n chwilio am her newydd, yn mwynhau dysgu neu yn chwilio am gyfeiriad newydd? Os felly, mae Dysgu Cymraeg Gwent eisiau clywed gennych. Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn darparu gwersi Cymraeg i....

Cyflogwr: Coleg Gwent

Sir: Torfaen

Cyflog: £20,021 - £36,637

Dyddiad Cau: 24/05/2019

Uwch weinydd sydd yn siarad Cymraeg

Mae’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau (SDM) ym Mhrifysgol Caerdydd yn chwilio am swyddog gweinyddol brwdfrydig, sy’n siarad Cymraeg i helpu i redeg y Sefydliad.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, Ysgol Y Biowyddorau Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,017 - £26,243 y flwyddyn (Gradd 4)

Dyddiad Cau: 23/05/2019