Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 33 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Swyddog Cydlynnu Cynllun Gwarant Fferm

Mae gennym swydd wag yn ein swyddfa yn Aberystwyth ar gyfer Swyddog Cydlynnu Cynllun Gwarant Fferm i weinyddu Cynlluniau FAWL ac Organig Cymru a Chynllun Llaeth y Tractor Coch.

Cyflogwr: QWFC

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 10/06/2019

Swyddog Datblygu

Prif ddyletswyddau y rôl yw cydlynu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau amrywiol i bobl o bob oed ar hyd a lled Bro Morgannwg er mwyn iddynt gael mwy o gyfleoedd i fwynhau a chymdeithasu drwy...

Cyflogwr: Menter Bro Morgannwg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,376 - £24,781

Dyddiad Cau: 23/05/2019

Swyddog Datblygu a Marchnata

Bydd y Swyddog yn helpu datblygu busnesau a gweithgareddau newydd Siop Griffiths Cyf, a'i marchnata, i bobl lleol ac ymwelwyr. Mae'r cytundeb 3 mlynedd i ddechrau.

Cyflogwr: Siop Griffiths Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,000

Dyddiad Cau: 12/06/2019

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (2 swydd)

A hoffech weithio i brosiect cyffrous gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar hyd a lled Cymru? Rydym yn chwilio am 2 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu...

Cyflogwr: Mentrau Caerdydd + Menter Iaith

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,866 - £26,470

Dyddiad Cau: 25/05/2019

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (Môn a Gwynedd)

A hoffech weithio i brosiect cyffrous fel rhan o fenter egniol a blaengar, Menter Iaith Môn? Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau...

Cyflogwr: Menter Iaith Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,866 (37 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau: 14/06/2019

Swyddog Gweinyddol

Rydym angen person brwdfrydig sydd â’r hunan gymhelliant i gyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau gweinyddol ynghyd â chynorthwyo gyda dyletswyddau cyllidol yn ymwneud â darparu profion TB a gwasanaethau

Cyflogwr: WLBP

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 10/06/2019

Swyddog Lles Cymunedol - Deall Demensia

Mae CGGSDd yn chwilio am Swyddog Lles Cymunedol i chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant. Mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Ddementia ac unigolion sy'n byw gyda dementia yn un o ofynion y swydd.

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Swyddog Prosiect: Hyrwyddo'r Gymraeg fel Pwnc

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu a hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,243 - £29,515

Dyddiad Cau: 23/05/2019

Syrfêwr Datblygu (Adeiladu O’r Newydd)

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiff

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £32,095 - £34,576 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/06/2019

Tiwtor Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Rydym yn chwilio am ddau Diwtor Arbenigol ADY i ymuno â'n tîm ar naill ai Glannau Dyfrdwy neu Iâl, Wrecsam. Yn y swydd hon, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,626 - £39,409

Dyddiad Cau: 14/06/2019