Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 24 cofnodion | Tudalen 3 o 3

Swyddog Partneriaethau Cyfryngau Cymdeithasol

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Partneriaethau Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn gweithio ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel. Mae cyfrifon Facebook a Twitter S4C ymysg y cyfrifon Cymraeg sy'n...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Hyd at £30,000

Dyddiad Cau: 25/01/2019

Swyddog Profiad Ymwelwyr

Oes gennych chi sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych? Ydych chi'n unigolyn creadigol sydd â diddordeb dros farchnata a chyfathrebu? Fe hoffem ni ddod â'ch sgiliau i'r elusen gadwraeth fwyaf yn Ewrop.

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,349

Dyddiad Cau: 05/02/2019

Tiwtor Iaith Gymraeg Proffesiynol

Mae Grŵp Llandrillo Menai a chyfle cyffroes ar gael i ymuno a thîm Datblygu Dwyieithrwydd ac Adnoddau Dysgu fel Tiwtor Iaith Gymraeg Proffesiynol.

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22, 826 - £38, 628 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/01/2019

Uwch Gynorthwy-ydd Dysgu

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Tîm Iechyd Emosiynol a Lles (IELl) a’r Tîm Anghenion Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu (AILlCh) ar gyfer Cynorthwy-ydd Addysgu profiadol, brwdfrydig ac ymrwymedig...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,541 - £23,866 pro-rata

Dyddiad Cau: 04/02/2019