Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 8 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cynghorydd Polisi

Byddwch chi’n fedrus wrth ddadansoddi a dylanwadu ar fentrau polisi allweddol gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a chyrff cyhoeddus eraill. Byddwch yn monitro eu heffaith ar lesiant...

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,100 - £35,750

Dyddiad Cau: 06/01/2019

Cynorthwy-ydd Meithrin - Rhan Amser (20 awr yr wythnos)

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £9.20 yr awr gan gynnwys atchwanegiadau

Dyddiad Cau: 17/12/2018

Cynorthwy-ydd Meithrin - Rhan Amser (23 awr yr wythnos)

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £9.20 yr awr gan gynnwys atchwanegiadau

Dyddiad Cau: 17/12/2018

Swyddog Cartrefi Fforddiadwy (Penygroes)

• Gweithredu fel y prif gyswllt Cofrestr Tai Fforddiadwy • Gweithredu fel y prif gyswllt Grŵp Cynefin ar gyfer perchnogion, darpar brynwyr cynlluniau tai fforddiadwy a chynlluniau fforddiadwy erai...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,786 - £26,771 pro rata

Dyddiad Cau: 02/01/2019

Swyddog Cefnogi Talaith y De Ddwyrain

Gweler y swydd ddisgrigfiad am fwy o fanylion.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 06/01/2019

Swyddog Cyfranogiad

Byddwch chi’n cydweithio’n agos â holl aelodau tîm staff y Comisiynydd i gefnogi eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Byddwch chi’n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o sicrhau bod cynllun a...

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,100 – £35,750

Dyddiad Cau: 06/01/2019

Swyddog Hyfforddiant

Mae TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru) ac S4C yn chwilio am unigolyn brwd i weithredu cynllun hyfforddiant cynhwysfawr, newydd i’r sector cynhyrchu,

Cyflogwr: TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000 pro rata

Dyddiad Cau: 07/01/2019

Tiwtor Ffrangeg (Rhan Amser)

Mae Prifysgol Abertawe yn dymuno penodi Tiwtor Ffrangeg drwy gyfrwng y Gymraeg. Lleolir y swydd ran amser hon yn yr Adran Ieithoedd, Cyfieithu a Dehongli yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,515 i £33,199 pro-rata

Dyddiad Cau: 06/01/2019