Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd

Swydd hyblyg ac amrywiol i berson trefnus a brwdfrydig sydd a diddordeb mewn llenyddiaeth. Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n meddu ar sgiliau gweinyddol, marchnata, hyrwyddo a chyfryngau cymdeithasol.

Cyflogwr: Cymdeithas Cerdd Dafod Barddas

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,896 pro rata (20 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau: 21/06/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol a Chyllid

Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig a hunan ysgogol i ymuno a thim Tir Coed fel Cynorthwyydd Gweinyddol a Chyllid. Mae hyn yn amser cyffroes i ymuno a'r tim yn ystod blwyddyn cyntaf prosiect £1.6m.

Cyflogwr: Tir Coed

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,000 pro rata

Dyddiad Cau: 01/07/2018

Rheolwr Cymraeg yn y Gweithle

Mae Gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn chwilio am berson i gynllunio, datblygu a rheoli’r rhaglen Cymraeg yn y Gweithle ar raddfa strategol yn ogystal â bod yn gyfrifol am farchnata holl...

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: Gradd 8: £28,221 - £32,233

Dyddiad Cau: 29/06/2018

Swyddog Data a Chyfathrebu - Cronfa Mullany

Yn gyfrifol am gwblhau tasgau prosiect, gyda ffocws ein systemau data a chyfathrebu sydd wrth graidd y prosiect.

Cyflogwr: Cronfa Mullany

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £23,500

Dyddiad Cau: 28/06/2018

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu x 2

Mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg. Disgwylir i chi fod yn gydnabyddus ag amcanion a delfrydau’r Mudiad. Disgwylir i chi fod yn aelod llawn o Ferched y Wawr. Disgwylir i chi ymgymryd â...

Cyflogwr: Merched y Wawr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 23 - £21,693 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/06/2018

Swyddog Ieuenctid Brycheiniog a Maesyfed (21 awr yr wythnos)

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i bobl ifanc Brycheiniog a Maesyfed i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,442 - £22,539 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/06/2018