Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfieithydd ac Ysgrifennydd Copi (rhan amser)

Rydym yn edrych am Gyfieithydd ac Ysgrifennydd Copi i weithio gyda Mabis Iaith sy'h cynnig gwasanaethau cyfieithu testun, prawf ddarllen ac ysgrifennu copi i fusnesau a sefydliadau.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,946 pro rata (60%)

Dyddiad Cau: 03/10/2017

Cynorthwy-ydd Ariannol

Mae’r Urdd am apwyntio person brwdfrydig i gynorthwyo gyda dyletswyddau’r Adran Gyllid.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 5: £19,061 - £22,097 pro rata

Dyddiad Cau: 25/09/2017

Cynorthwyydd Canolfan Gyswllt (Dwyieithog)

Dewch i ymuno â thîm Canolfan Gyswllt Canolfan Mileniwm Cymru. Dyma gyfle cyffrous i weithio ym mhrif atyniad ymwelwyr Cymru gan gynnig gwasanaeth effeithlon a chroeso cynnes Cymreig i bawb o bob oed.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £7.50 yr awr

Dyddiad Cau: 01/10/2017

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Parhaol

Cynyddu proffil gweithgareddau Athletau yng Nghymru. Hyrwyddo ac eirioli dyheadau, strategaethau ac uchafbwyntiau'r sefydliad i bob rhanddeiliad allweddol.

Cyflogwr: Athletau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27k - 32k llawn amser + Pensiwn

Dyddiad Cau: 04/10/2017

Swyddog Cymraeg i Blant De Penfro

Mae Cymraeg i Blant yn chwilio am Swyddog Cymraeg i Blant yn Ne Penfro. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 £19,430 (pro rata)

Dyddiad Cau: 05/10/2017

Swyddog Cyswllt Cefnogwyr (De Cymru)

Ydych chi’n drefnus, gyda sgiliau gweinyddol da? A ydych chi’n brofiadol yn rhoi’r gofal gorau i gefnogwyr, a gweithio gydag eglwysi a’u haelodau?

Cyflogwr: Cymorth Cristnogol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,388.00 - £17,542.40 (pro rata)

Dyddiad Cau: 04/10/2017

Ymchwilydd Defnyddwyr

Fel Ymchwilydd Defnyddwyr Cyllid a Thollau EM, fe gewch chi gyfle unigryw i weithio ar rai o'r rhaglenni gweddnewid digidol mwyaf a gynhaliwyd gan y Llywodraeth a sectorau eraill. Eich swyddogaeth...

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,652 - £33,350

Dyddiad Cau: 28/09/2017