Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Hwylusydd Tai Gwledig

Bod yn rhan o Uned Hwyluswyr Tai Gwledig a chyfrannu at wireddu ei chynllun gwaith. Cynnal arolygon a cheisio creu cyfleoedd i gynyddu y cyflenwad o dai fforddiadwy a gwydnwch ardaloedd gwledig..

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 26/04/2019

Hyfforddwr Diogelu Rhan-Amser

Rydym yn awyddus i benodi Hyfforddwr Diogelu Rhan-amser. Bydd yr Hyfforddwr Diogelu yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddiogelu yn yr Eglwys yng Nghymru trwy ddarparu hyfforddiant diogelu rhagorol.

Cyflogwr: Athrofa Padarn Sant

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,732 - £26,851 pro rata

Dyddiad Cau: 09/05/2019

Lleoliad Cefnogi Prosiect – Datblygu Deunyddiau Ysgol

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn Aberystwyth yn dymuno penodi rhywun i leoliad gwaith â phwyslais addysgol i’w gynorthwyo gyda’i brosiect llongau-U cyffrous sy’n cael ei ariannu gan...

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,240 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/04/2019

Rheolwr Dylunio Mewnol

Mae gwasanaeth dylunio mewnol Pethau Bychain wedi ei leoli yn y siop brysur yng nghanol tref Caerfyrddin ac yn chwilio am unigolyn profiadol i ymuno â'r tîm prysur.

Cyflogwr: Pethau Bychain

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 10/05/2019

Swyddog Cefnogi Ardal Meirionnydd: Hyfforddi a Datblygu (dros gyfnod Mamolaeth)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: M15- MM20 (£20,215 -£23,573) pro rata

Dyddiad Cau: 07/05/2019

Swyddog Datblygu Cyd Ynni

Mae Cyd Ynni yn recriwtio am Swyddog Datblygu, ac yn chwilio am unigolyn creadigol a brwydfrydig sydd eisiau cyfrannu at leihau newid hinsawdd a grymuso ein cymunedau.

Cyflogwr: Datblygiadau Egni Gwledig

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25000 pro rata

Dyddiad Cau: 25/04/2019

Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion a delir fesul awr

Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg (Prifysgol De Cymru) yn darparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar bob lefel gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc a phreswyl, Cymraeg i’r Teulu a chyrsiau gweithle.

Cyflogwr: Prifysgol De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Graddfa E *£26.46 - £30.65 yr awr

Dyddiad Cau: 30/04/2019