Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cynorthwyydd arlwyo

Mae Just Perfect Catering (Cyfyngedig) yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Just Perfect Catering ar safle Gwersyll yr Urdd, Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyfradd Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/02/2019

Gofalydd Cynllun Hafod y Gest

• Darparu gwasanaeth glanhau i fannau cymunedol Hafod y Gest. • Darparu gwasanaethau gofalydd i gynorthwyo’r Rheolwr Cynllun i sicrhau rheolaeth a diogelwch effeithiol a llwyddiannus o Hafod y Gest.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,698 - £19,920 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 28/02/2019

Gweinyddydd

Mae Henaduriaeth Trefaldwyn (canolbarth Cymru) o Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn edrych i sicrhau unigolyn i weinyddu’r Henaduriaeth.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,139 - £20,183 pro rata

Dyddiad Cau: 15/03/2019

Swyddog Gweithredol Gweithrediadau’r Adran Gwaith a Phensiynau x4

Mae DWP yn bwriadu llenwi rolau Swyddog Gweithredol Anogwyr Gwaith yn y Gyfarwyddiaeth Un Gwasanaeth Credyd Cynhwysol. Mae'r rhain yn rolau allweddol ac rydym yn chwilio am bobl a fydd yn ein....

Cyflogwr: Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,699 - £26,477

Dyddiad Cau: 25/02/2019

Swyddog Mentro Gogledd Cymru (rhan amser)

Rydym yn edrych am Swyddog Mentro (rhan amser) i gydlynu gweithrediad y rhaglen Mentro dros ardal Gogledd Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,911 - £28,531 pro rata

Dyddiad Cau: 27/02/2019

Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa

Arwain ar gyrru ymlaen gweithrediad prosiectau yng Nghynllun Partneriaeth yr Wyddfa drwy gydweithredu â staff mewnol, rhanddeiliaid allanol a chymunedau lleol, ynghyd a rheoli’r gyllideb ar gyfer....

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,111 - £26,470

Dyddiad Cau: 06/03/2019