Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cyd-gysylltydd Prosiect

Ar gyfer cyflawni gwaith yn y cyfnod datblygu, mae angen Cyd-gysylltydd rhan amser i fod yn gyfrifol am agweddau datblygol y cynllun a chydweithio gyda’r Pwyllgor, ymgynghorwyr proffesiynol a...

Cyflogwr: Prosiect Plas Carmel

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,293.00 pro rata

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Cydlynydd Ieuenctid a Chymuned

Sicrhau gwasanaeth o safon uchel drwy hybu gwaith cymunedol drwy’r cynllun Bus Stop fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,786 - £26,771

Dyddiad Cau: 30/08/2018

Cyfarwyddwr Anweithredol/Ymddiriedolwr

Ar gyfer cam nesaf ein taith yr ydym yn recriwtio nifer o Gyfarwyddwyr Anweithredol i ymuno â'n Bwrdd. Mae arnom angen unigolion â sgiliau a phrofiad perthnasol ym meysydd Ymgysylltiad Cymunedol...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: Di-dâl

Dyddiad Cau: 18/09/2018

Cynorthwy-ydd Perthynas Cwsmeriaid

Wnaethon ni llwyddo i ennill y safonau rhyngwladol am fuddsoddwyr mewn pobl ac arweinyddiaeth a rheolaeth. Dere I weithio gyda’n ni.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £7.83

Dyddiad Cau: 20/08/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Darlithydd mewn Cymraeg Sylfaenol (Yr Iaith ar Waith)

Mae angen darlithydd i ddarparu unedau'r Iaith ar Waith (Gofal Cwsmeriaid Cyfrwng Cymraeg) fel cyrsiau byrion mewn meysydd pwnc galwedigaethol. Cyflwynir yr unedau ar Lefel Mynediad 3, Lefel 1...

Cyflogwr: Coleg y Cymoedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog ar sail cymwysterau a phrofiad

Dyddiad Cau: 22/08/2018

Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ran-amser (0.60 FTE) dros dro uchod yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £32,548 - £38,833 y flwyddyn PRO RATA

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Gweinyddwr Cymorth Rhanbarthol

Mae hon yn swydd barhaol, rhan amser am 21 awr yr wythnos ac wedi’I lleoli yng Nglyn Ebwy. Bydd y deiliad swydd yn gallu siarad y Gymraeg yn rhygl ac yn rhoi cefnogaeth ac yn sail i waith

Cyflogwr: Addysg Oedolion Cymru

Sir: Blaenau Gwent

Cyflog: Cyflog Cychwynnol £17,834 pro rata

Dyddiad Cau: 29/08/2018

Swyddog Clwb Cwtsh Pen-y-bont, Y Barri a'r Bettws

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo,marchnata a chynnal o leiaf dau set 8 wythnos o hyd o “gyrsiau carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn yr Hydref a’r flwyddyn newydd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 19/08/2018

Swyddog Cyllid

Rydym yn edrych am Swyddog Cyllid i ddarparu cefnogaeth gyffredinol a gwybodaeth ariannol i'r cwmni, a pharatoi hawliadau ariannol gwahanol brosiectau/gweithgareddau

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £20,761 - £22,432

Dyddiad Cau: 31/08/2018