Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Trosolwg

Darparu cyngor a gwybodaeth i ddysgwyr, gan weithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf i ddysgwyr a darpar ddysgwyr; ymdrin ag ymholiadau gan ddysgwyr; cefnogi gweithgareddau hyrwyddo a marchnata...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £19,202 - £22,017 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/12/2018 (141 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Elystan Morgan Campws Llanbadarn Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3AS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 628555

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg
Dysgu Cymraeg
36.5 awr yr wythnos
Gradd 4: £19,202 - £22,017 y flwyddyn

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyd-destun
Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu cyrsiau dysgu Cymraeg ar gyfer tua 2,000 o ddysgwyr yng Ngheredigion, Powys a Sir Gâr fel un o ddarparwyr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Ceir rhagor o fanylion am y rhaglen ar www.dysgucymraeg.cymru.
Mae’r Adran Dysgu Cymraeg yn cynnwys tîm arwain a gweinyddu yn Aberystwyth, Cydlynwyr Ardal yn y maes, a thua 70 o diwtoriaid rhan amser.

Yn atebol i
Cydlynydd Gweinyddol Dysgu Cymraeg

Lleoliad y swydd
Lleolir y swydd yn Adeilad Elystan Morgan, Campws Llanbadarn, Aberystwyth SY23 3AS.

Diben y swydd
Darparu cyngor a gwybodaeth i ddysgwyr, gan weithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf i ddysgwyr a darpar ddysgwyr; ymdrin ag ymholiadau gan ddysgwyr; cefnogi gweithgareddau hyrwyddo a marchnata; gweinyddiaeth cyrsiau (data, cyllid, trefniadau logistig); cadw cofnodion mewn cyfarfodydd.

Cyf: LW.18.2197
Dyddiad Cau: 2 Rhagfyr 2018
Dyddiad Cyfweld: 13 Rhagfyr 2018

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i https://jobs.aber.ac.uk/cy/vacancy/gweinyddwr-dysgu-cymraeg-363694.html
Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*