Gweinyddwr Gemau Cymru

Trosolwg

Sefydlwyd Gemau Cymru yn 2011 fel gŵyl genedlaethol aml-chwaraeon i bobl ifanc yng Nghymru.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 4: £16,793 - £19,468

Dyddiad Cau: 22/01/2018 (271 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Swyddfa'r Urdd Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Alan Parry Jones

Ffôn: 02920 635676

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Gemau Cymru yn canolbwyntio ar amryw o elfennau cystadleuol gwahanol. Mae’r chwaraeon yn derbyn cefnogaeth eu Corff Llywodraethu perthnasol, ac yn dilyn eu strwythur hwy o ran proses dethol ac oedran y cystadleuwyr.

Bydd angen cydweithio gyda gweddill staff yr Adran Chwaraeon a leolir yn swyddfeydd Yr Urdd o gwmpas Cymru.

Cytundeb penodol, cyfnod o 18 mis.

Dyddiad Cyfweld – 29ain o Ionawr 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)