Gweinyddydd Recriwtio dan Hyfforddiant

Trosolwg

Fel ein Gweinyddydd Recriwtio dan Hyfforddiant, byddwch yn ateb galwadau ffôn a negeseuon e-bost y Tîm Adnoddau Dynol ac yn rhoi cymorth gweinyddol lawn trwy gydol y broses recriwtio. Bydd hyn yn...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £16,880 - £17,000

Dyddiad Cau: 23/11/2018 (150 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Coleg Cambria – Glannau Dyfrdwy Ffordd Celstryn, Cei Connah Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, Cymru CH5 4BR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01978 267368

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweinyddydd Recriwtio dan Hyfforddiant (sy’n siarad Cymraeg)

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £16,880 – £17,000 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn dymuno penodi Gweinyddydd Recriwtio dan Hyfforddiant i ddarparu cymorth gweinyddol effeithlon a phroffesiynol i’n hadran Adnoddau Dynol.

Fel ein Gweinyddydd Recriwtio dan Hyfforddiant, byddwch yn ateb galwadau ffôn a negeseuon e-bost y Tîm Adnoddau Dynol ac yn rhoi cymorth gweinyddol lawn trwy gydol y broses recriwtio. Bydd hyn yn cynnwys trefnu cyfweliadau, ac archebu ystafelloedd a lluniaeth.

Dyma swydd hynod amrywiol sy’n ddelfrydol i rywun sydd eisiau dechrau gyrfa ym myd recriwtio!

Y cyfan rydym yn gofyn amdano yw bod gennych 5 TGAU gradd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg, a phrofiad o weithio mewn amgylchedd gweinyddol. Hoffem hefyd petai gennych sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog, ac eich bod yn hynod drefnus, yn gallu rheoli sawl blaenoriaeth yr un pryd, ac yn gallu defnyddio TG megis negeseuon e-bost, Word ac Excel.

Byddai’n fantais sylweddol petai gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd recriwtio, ond nid yw hynny’n hanfodol.
Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*