Gweinyddydd

Trosolwg

Yma yng Ngholeg Cambria, mae gennym gyfle cyffrous i Weinyddydd profiadol ymuno â’n tîm ar ein safle Llysfasi mewn swydd lawn amser, barhaol.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £18,002 - £19,256

Dyddiad Cau: 09/04/2019 (43 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Llysfasi Ffordd Rhuthun Rhuthun, Sir Ddinbych, Cymru LL15 2LB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01978 267368

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflog £18,002 - £19,256 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yma yng Ngholeg Cambria, mae gennym gyfle cyffrous i Weinyddydd profiadol ymuno â’n tîm ar ein safle Llysfasi mewn swydd lawn amser, barhaol.

Gan ddarparu cymorth gweinyddol yn ôl yr angen yn y coleg, byddwch yn gyfrifol am; brosesu geiriau a theipio, cynnal cofnodion clerigol, llenwi ffurflenni, copïo data, storio a ffeilio, ymateb i ymholiadau, galwadau ffôn a negeseuon e-bost, prosesu post sy’n cyrraedd a gadael, trefnu apwyntiadau a chadw dyddiaduron. Oherwydd natur y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ar safle Llysfasi, bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn hyblyg gan y gallai fod gofyn i chi weithio ar benwythnosau i gynorthwyo â digwyddiadau.

Ar gyfer y swydd hon, mae gofyn am unigolyn sydd â NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddiaeth Busnes (neu gymhwyster cyfwerth), a phrofiad gweinyddol diweddar mewn swyddfa brysur. Byddem yn hoffi petaech yn hyddysg mewn rhaglenni Microsoft Office a Google. Dylech fod yn hyderus wrth ddefnyddio cyfarpar swyddfa fel systemau ffôn, sganio dogfennau a dyfeisiau rheoli data.
Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Amdanom Ni
Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*