Gweithiwr Plant a Phobl Ifanc, Cytundeb Parhaol, Lleoliad: Blaenau Ffestiniog

Trosolwg

• Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Cyflog: £20,150 - £22,018 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 15/06/2018 (220 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Grŵp Cynefin Tŷ Silyn Pen-y-Groes Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL54 6LY

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Karen Worth

Ffôn: 01286 889 218

Disgrifiad

Pwrpas y Swydd:
- Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori.
- Cefnogi Arweinydd Tim a chyd weithio gydag aelodau eraill yn y gymuned i gyflawni nod ac amcanion y cynllun.
- Darparu cymorth ac arweiniad i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n dioddef o drais yn y cartref yng Ngwynedd gan ganolbwyntio ar ganlyniadau positif.
- Gweithredu fel prif gyswllt ar gyfer darpar defnyddwyr gwasanaeth / ddefnyddwyr gwasanaeth bregus gan weithredu a blaenoriaethu yn ôl angen a risg.
- Gweithredu er mwyn sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael cefnogaeth holistig a pherson ganolig i wireddu safonau uchel o berfformiad sy’n cynnig ‘cefnogaeth a mwy’.

*Mae’r term ‘defnyddwyr gwasanaeth’ yn cyfeirio at ddynion, merchaid, plant, pobl ifanc, oedolion, pobl hŷn a theuluoedd.

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*