Gweithiwr Ymgysylltu Menter – Canolfan Menter De Cymru

Trosolwg

A ninnau’n sefydliad blaenllaw ar gyfer datblygu mentrau cymdeithasol a mentrau cydweithredol yn y DU, a chan fod gennym brofiad sylweddol o fynd i’r afael â thlodi ac allgáu, mae ein gwaith ar fri...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Cyflog: £22,664 y flwyddyn (£11,332 pro rata)

Dyddiad Cau: 24/03/2019 (63 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Canolfan S4C Yr Egin Heol y Coleg Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nicola Leybourne

Ffôn: 02920 807113

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd y Gweithiwr Ymgysylltu Menter yn cefnogi Rheolwr y Ganolfan drwy gydgysylltu rhaglen ymgysylltu gynhwysfawr a datblygu cysylltiadau rhanddeiliaid yn y gymuned â chleientiaid, darparwyr cymorth busnes a phartneriaid, yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Bydd y Gweithiwr Ymgysylltu Menter yn hyrwyddo’r Ganolfan, ei gweithgareddau a’i chymuned drwy amrywiaeth eang o weithgareddau marchnata fel hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol, gweithgareddau cymunedol a chystadlaethau, a digwyddiadau.

Bydd y swydd hefyd yn cynnwys hwyluso rhaglen y tu allan i oriau wythnosol sy’n ennyn diddordeb darpar entrepreneuriaid i ystyried y syniad o ddechrau eu busnes eu hunain.
Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Isod mae'r wybodaeth, sgiliau a'r ymddygiadau y bydd ein haelgeisydd delfrydol yn gallu eu dangos. Os ydych chi'n teimlo y gallech chi fod yn aelod nesaf o'n tîm, dywedwch wrthym sut rydych chi'n cwrdd â'r meini prawf a restrir isod o fewn y datganiad ategol ar eich ffurflen gais (gellir lawrlwytho ffurflenni cais o https://wales.coop/careers/current-vacancies/) Mynd i'r afael â phob pwynt yn glir.

1.1 Profiad o ymgysylltu cymunedol
1.2 Profiad o farchnata i’r cyhoedd a/neu mewn lleoliad cymunedol
1.3 Profiad o ddarparu gweithgareddau hyfforddi i oedolion
1.4 Defnyddio sgiliau cyflwyno a’r gallu i ddefnyddio powerpoint/prezi ac adnoddau addysgu eraill
1.5 Gwybodaeth gadarn am fenter a sefydlu busnes
1.6 Profiad o gynllunio digwyddiadau hyfforddi llwyddiannus yn cynnwys dealltwriaeth glir o’r gofynion logistaidd
1.7 Gallu nodi a chreu deunyddiau, cyfleoedd a gweithgareddau hyrwyddo i gefnogi’r prosiect, yn cynnwys gwybodaeth gadarn am hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol a llunio astudiaethau achos
1.8 Profiad o gofnodi data gweithgareddau i lunio adroddiadau ysgrifenedig da yn brydlon a chywir
1.9 Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyflog dechreuol: £22,664 y flwyddyn (£11,332 pro rata)

Contract: Tymor penodol i 31/10/2021

Oriau: Rhan amser - 17.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Wedi’ch lleoli yn Yr Egin, Caerfyrddin yn bennaf, ond mae disgwyl i chi deithio ledled y De-orllewin hefyd.

Dyddiad cau: 22:00, 24/03/2019

I gael pecyn ymgeisio, gan gynnwys rhagor o wybodaeth, disgrifiad swydd a manyleb y person, ewch i https://cymru.coop/gyrfaoedd/current-vacancies/ neu, fel arall, ffoniwch 02920 807113 gan ddyfynnu cyfeirnod y swydd, sef EEW/0319/JL

Dychwelwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi at yr Adran Adnoddau Dynol, Canolfan Cydweithredol Cymru, Y Borth, 13 Ffordd Beddau, Caerffili, CF83 2AX neu drwy e-bost i recruitment@wales.coop

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Job Information - English   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manylion y Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)