Gynorthwyydd Desg Gymorth

Trosolwg

Bydd y rôl yma’n gyfrifol am fewnbynnu gwybodaeth yn gywir ac effeithlon ynghŷd â gwirio gwybodaeth â gyflwynir yn electronig a thrwy gofnodion papur ac i ddarparu cymorth dros y ffôn i ddefnyddwyr...

Cyflogwr: EID Cymru

Cyflog: Cyflog Cystadleuol

Dyddiad Cau: 26/01/2018 (267 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Ty Rheidol Parc Merlin Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 625050

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae EIDCymru yn gyfrifol am reoli cofnodi data ar gyfer holl symudiadau defaid a geifr yng Nghymru, ar ran Llywodraeth Cymru.

Bydd y rôl yma’n gyfrifol am fewnbynnu gwybodaeth yn gywir ac effeithlon ynghŷd â gwirio gwybodaeth â gyflwynir yn electronig a thrwy gofnodion papur ac i ddarparu cymorth dros y ffôn i ddefnyddwyr system EIDCymru.

Am sgwrs anffurfiol ynglŷn a’r swyddi cysylltwch â Rhian Rowlands (Ffôn) 01970 636959)

I ymgeisio am swydd danfonwch ffurflen gais wedi’i chwblhau ynghŷd a manylion eich pecyn cydnabyddiaeth cyfredoll i: jobs@hccmpw.org.uk

Dyddiad cau 26ain o Ionawr 2018. Cynhelir cyfweliadau ar y 1af o Chwefror 2018.

Mae EIDCymru yn is-gwmni sy'n eiddo llwyr i HCC, sef y corff strategol sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch Cymru. Fe’i sefydlwyd i reoli'r data a ddarperir gan Bwyntiau Rheoli Critigol a cheidwaid defaid ar gyfer cronfa ddata EIDCymru.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Monitoring of Equality & Diversity Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)