Pennaeth Newyddion a Chysylltiadau â'r Cyfryngau

Trosolwg

Mae hwn yn gyfle cyffrous ac unigryw i ymgymryd â rôl arweinyddiaeth allweddol yng Ngwasanaeth Cyfathrebu'r Cynulliad ar adeg o newid sylweddol.

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflog: £46,082 - £60,476

Dyddiad Cau: 23/04/2018 (334 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Tŷ Hywel Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF99 1NA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Pennaeth Newyddion a Chysylltiadau â'r Cyfryngau (Cymraeg hanfodol)

Band cyflog: Band Gweithredol 2 – G7 Ystod cyflog £46,082 - £60,476

Cyfnod: Parhaol

Gwasanaeth: Cyfathrebu

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith: Swydd lawn amser a pharhaol yw hon. Ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, cyhyd ag y caiff anghenion busnes y Cynulliad a'i Aelodau eu diwallu.

Archwiliad diogelwch:
Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'CTC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Cyfeirnod y Swydd: AC-048-17

Diben y swydd: Mae hwn yn gyfle cyffrous ac unigryw i ymgymryd â rôl arweinyddiaeth allweddol yng Ngwasanaeth Cyfathrebu'r Cynulliad ar adeg o newid sylweddol.

Gan adrodd i'r Pennaeth Cyfathrebu, byddwch yn gyfrifol am roi cyngor strategol a thactegol o ansawdd uchel ynglŷn â'r cyfryngau a rheolaeth newyddion. Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod gwaith y Cynulliad a blaenoriaethau Comisiwn y Cynulliad yn cael eu cyfathrebu'n rhagweithiol ar draws yr holl gyfryngau, gan ddangos effaith go iawn a dealltwriaeth glir o ystyriaethau gwleidyddol a gweithredol. Bydd gofyn hefyd i’r ymgeisydd llwyddiannus ddefnyddio ei arbenigaeth a barn gref i lunio'r ffordd y caiff cyhoeddiadau a newyddion sy'n torri eu trin, gan gynnwys cyfathrebu arbenigol mewn argyfwng.

Mae'r rôl hon yn gofyn am arweinyddiaeth gref a phrofiad cryf o reoli newid gan mai chi fydd yn gyfrifol am drawsnewid y gwaith newyddion a chysylltiadau â'r cyfryngau yn y Cynulliad.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o arwain swyddfa cysylltiadau â'r cyfryngau neu gyfrifoldebau rheoli mewn sefydliad newyddion, gan redeg gwasanaeth rheoli newyddion rhagweithiol ac adweithiol o ansawdd uchel, gan gynnwys profiad helaeth o ymateb i ddigwyddiadau sy'n symud yn gyflym.

Dyddiad cau: 10.00 23 Ebrill 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb y swydd a'r person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)