Hyfforddai Graddedig

Trosolwg

Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a'ch potensial.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Cyflog: £20,301 - £30,904

Dyddiad Cau: 31/10/2018 (46 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Rydym yn cwmpasu Cymru gyfan ac fel aelod o staff archwilio bydd disgwyl i chi deithio i swyddfeydd cleientiaid amrywiol.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

A ydych chi eisiau dechrau GWYCH wrth wneud i'ch gyrfa gyfrif, a oes gennych ddiddordeb yn y ffordd mae arian cyhoeddus yn cael ei wario yng Nghymru a brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth?
Os felly, efallai mai Rhaglen Graddedigion Swyddfa Archwilio Cymru yw'r union beth rydych yn chwilio amdano!

Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a'ch potensial.

Os byddwch yn dewis ymuno â ni byddwch yn cael eich cefnogi'n llawn i gyflawni cymhwyster cyfrifyddiaeth ICAEW sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac sydd wedi cael canmoliaeth fawr. Byddwch yn cael budd o'r cyfle i ddatblygu llawer o sgiliau eraill gan gynnwys arweinyddiaeth, meddwl yn feirniadol a deallusrwydd emosiynol gan arwain at gymhwyster ILM.

A chithau'n gweithio mewn timau ar draws Swyddfa Archwilio Cymru, byddwch yn cael cyfle i feithrin gwybodaeth a phrofiad mewn agweddau amrywiol ar ein gwaith archwilio ariannol a pherfformiad.

Yn ogystal, mae ein Rhaglen Graddedigion yn gyfle datblygu unigryw i ymgymryd â secondiadau; gallai hyn fod yn fewnol neu ar draws y Sector Cyhoeddus ehangach ac i sefydliadau eraill a ariennir yn gyhoeddus.

Beth bynnag fo'r ddisgyblaeth gradd, rydym yn chwilio am raddedigion talentog sy'n hyblyg, yn uchelgeisiol ac yn angerddol am wneud gwahaniaeth ac sy'n ymrwymedig i wella gwasanaethau'r sector cyhoeddus.

Rydym yn cwmpasu Cymru gyfan ac fel aelod o staff archwilio bydd disgwyl i chi deithio i swyddfeydd cleientiaid amrywiol.

Ceir rhagor o wybodaeth am y rôl yn ein pecyn recriwtio.

Nodwch, rydym yn cynnal y rhan fwyaf o'n gwaith drwy gyfrwng y Saesneg ac yn hynny o beth bydd ymarfer y ganolfan asesu i gyd yn Saesneg, er y bydd cyfarwyddiadau dwyieithog ar gael i ymgeiswyr. Fodd bynnag, rydym yn darparu cyfarwyddiadau'r ymarfer asesu yn Gymraeg. Os hoffech i'r cyfweliad gael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg, rhowch wybod i ni a rhoddir trefniadau priodol yn eu lle.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd ffoniwch Sian Grainger ar 07814 604515

Dyddiad cau: 31 Hydref 2018.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*