Hyfforddwr Garddwriaethol - Plant

Trosolwg

Bydd prosiect Tyfu'r Dyfodol (GTF) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant garddwriaeth a gwybodaeth i unigolion a grwpiau o gynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru.

Cyflogwr: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Cyflog: hyd at £20,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017 (348 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Neuadd Middleton Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA32 8HN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Charlotte Lumby

Ffôn: 01558667153

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am rywun sy'n frwdfrydig, egniol ac ysbrydoledig i ddatblygu a darparu ystod o gyrsiau garddwriaethol a deunyddiau dysgu ar gyfer plant. Amcan y rôl yw ennyn diddordeb plant mewn garddwriaeth, gan ddangos bod gerddi'n gallu bod yn dda ar gyfer iechyd, lles a hwyl. Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn sydd â gwybodaeth dechnegol dda o arddwriaeth a phrofiad profedig wrth weithio gyda phlant. Mae rhuglder yn ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hynod ddymunol a dealltwriaeth ac ymrwymiad i genhadaeth yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn hanfodol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Horticulture Trainer - Children  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)