Is-Ddadansoddydd Cymorth Technoleg

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau am Is-Ddadansoddydd Cymorth Technoleg i weithio yn Boom Cymru.

Cyflogwr: Boom Cymru

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 25/01/2018 (268 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Gloworks Heol Porth Teigr Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4G

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Louise Harry

Ffôn: 029 22450215

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Boom Cymru ar hyn o bryd yn recriwtio Is-Ddadansoddydd Cymorth Technoleg i weithio o fewn ei gwmnïau.

Bydd ffocws y swydd ar Dechnoleg Gwybodaeth, ond bydd hefyd yn cynnwys technoleg arall o feysydd Darlledu, Graffeg ac Animeiddio.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd am ddyfodol yn y sector Diwydiannau Creadigol, gydag isafswm profiad o 1-2 blwyddyn mewn TG. Mae profiad o Windows (cleient a gweinydd), OSX a Linux yn angenrheidiol.

Mae trwydded yrru llawn yn hanfodol i'r swydd.

A wnewch chi ymgeisio drwy yrru CV a llythyr atodol at yr adran Adnoddau Dynol drwy ebost: hr@boomcymru.co.uk
Dyddiad cau: 25.01.18

Mae Boom Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*