Is-reolwr Llawr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Is-reolwr Llawr/ dan hyfforddiant sydd yn broffesiynol, medrus a gweithgar i weithio yn ein stiwdios teledu yn Llanelli. Byddwch yn rhan o dîm hynod dalentog a deinamig o bobl...

Cyflogwr: Tinopolis

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 09/11/2018 (162 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Tinopolis Cymru Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 3YE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd Ddisgrifiad: Is-reolwr Llawr

Y Swydd

Rydym yn chwilio am Is-reolwr Llawr/ dan hyfforddiant sydd yn broffesiynol, medrus a gweithgar i weithio yn ein stiwdios teledu yn Llanelli. Byddwch yn rhan o dîm hynod dalentog a deinamig o bobl sy'n tynnu at ei gilydd yn rheolaidd rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf diddorol a difyr ar y teledu yn y Gymraeg.

Mae agwedd 'Gallu Gwneud' yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Yn ogystal â chefnogi’r rheolwr llawr a gofalu am westeion bydd hefyd gofyn i chi chwarae rhan lawn fel aelod o’r tim cynhyrchu .

Crynodeb

Mae stiwdios Tinopolis yn rhan o grŵp hynod lwyddiannus Tinopolis gyda swyddfeydd a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Yn flynyddol rydym yn cyflenwi dros 500 awr o deledu byw a rhaglenni wedi eu recordio yn ein stiwdios yn Llanelli. Os fydd eich cais yn llwyddiannus byddwch yn ymuno a thîm o bobl proffesiynnol ymroddedig lle mae creadigrwydd, safon, bod yn ddibynadwy a rhagoriaeth technegol yn greiddiol i bob dim.

Prif gyfrifoldebau:

• Cynorthwyo gyda chynllunio cynhyrchu ac ymgynghori ynghylch logisteg.
• Cynorthwyo bod yr holl lwyfannu, dodrefn a chelfi wedi’u gosod.
• Briffio cyflwynwyr a thalent a sicrhau eu bod yn y man cywir cyn dechrau ymarfer/recordio
• Cynorthwyo gyda’r ymarferion.
• Cydlynu gwybodaeth rhwng yr ystafell reoli, staff llawr a thalent.
• Yn gyfrifol am westeion tra’u bod yn yr adeilad neu ar lawr y stiwdio
• Cefnogi'r Rheolwr Llawr i sicrhau bod iechyd a diogelwch ar lawr y stiwdio yn cael ei gynnal bob amser.
• Cynorthwyo gwaith adrannau eraill, megis sain, goleuo a phropiau;

Nodweddion personol:

• Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol
• Y gallu i ddeall cysyniadau newydd yn rhwydd
• Agwedd ‘Hands-on’ a gallu gwneud
• Brwdfrydedd a hyblygrwydd
• Trefn gan roi sylw i fanylion ac ansawdd
• Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol i'r rôl hon

Cyswllt:
Danfonwch lythyr a CV at:

Swyddi
Cwmni Tinopolis
Stryd y Parc
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3YE

Neu e-bost i : Swyddi@tinopolis.com
Dyddiad cau: 9 Tachwedd 2018

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*