Mentoriaid STEM x 3

Trosolwg

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth â busnesau a chyflogwyr STEM er mwyn helpu i ganfod sut y gallant ymgysylltu â’r byd addysg a chodi ymwybyddiaeth dysgwyr o natur newidiol...

Cyflogwr: Career Choices Dewis Gyrfa Ltd

Cyflog: £22,371 - £23,931

Dyddiad Cau: 12/12/2018 (159 diwrnod)

Amser Cau: 21:00:00

Lleoliad

1 yn Ynys Môn, 1 yng Ngwynedd ac 1 yng Nghonwy. O ganlyniad, mae’n hanfodol i ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mentoriaid STEM x 3

Cyflog: £22,371 - £23,931 y flwyddyn (Cyflog cychwynnol £22,371 y flwyddyn)

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth â busnesau a chyflogwyr STEM er mwyn helpu i ganfod sut y gallant ymgysylltu â’r byd addysg a chodi ymwybyddiaeth dysgwyr o natur newidiol y byd gwaith, y sgiliau sydd eu hangen a’r cyfleoedd sydd ar gael o fewn y maes STEM?

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu, yn sefydlu ac yn cynnal cysylltiadau cadarnhaol â rhwydwaith o gyflogwyr a’u cyrff proffesiynol i gefnogi’r broses o gyflwyno gwasanaethau cysylltu â chyflogwyr i ysgolion ar draws Gogledd-orllewin Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gweithio gyda llwyth achosion cyfranogwyr Blwyddyn 8-13 ym mhob ysgol i godi eu hymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sy’n codi o fewn y maes STEM.

Bydd Mentoriaid STEM yn ceisio cyfoethogi a hyrwyddo’r pynciau STEM craidd mewn ysgolion drwy amryw o ymyriadau pwrpasol.

Mae 3 chyfle cyffrous i weithio fel Mentor STEM amser llawn ar gael yng Ngogledd-orllewin Cymru. 1 yn Ynys Môn, 1 yng Ngwynedd ac 1 yng Nghonwy. O ganlyniad, mae’n hanfodol i ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg.

Mae swydd-ddisgrifiad llawn a ffurflen gais ar gael yn http://apply.careerswales.com/

Dylid anfon ceisiadau wedi’u cwblhau at HR@careerswales.com erbyn 9am ar Dydd Mercher 12fed o Ragfyr 2018.

Dyddiadau y cyfweliadau: Dydd Mawrth 8fed o Ionawr 2019 a Dydd Gwener 11eg o Ionawr 2019.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeiswyr llwyddiannus gael Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Noder, nid ydym yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV. Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol a chroesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni chaiff cais a wneir yn Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Ceir buddiannau deniadol gan gynnwys oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata i weithwyr rhan-amser), cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ôl sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Arian yr UE: Buddsoddi yng Nghymru

Ariennir y swyddi hyn yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Ceir arian gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ar gyfer Prosiect STEM y Gogledd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*