Paragyfreithiwr / Gweithredydd Cyfreithiol / Cyfreithiwr dan hyfforddiant / Is-Gyfreithiwr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio fel aelod o Dîm Cyfreithiol S4C mewn swydd Paragyfreithiwr, Gweithredydd Cyfreithiol, Cyfreithiwr dan hyfforddiant neu fel Cyfreithiwr wedi cymhwyso’n....

Cyflogwr: S4C

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 16/01/2019 (124 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn. Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio’n hyblyg.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynnol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio fel aelod o Dîm Cyfreithiol S4C mewn swydd Paragyfreithiwr, Gweithredydd Cyfreithiol, Cyfreithiwr dan hyfforddiant neu fel Cyfreithiwr wedi cymhwyso’n ddiweddar (0-2 flynedd).

Byddwch yn rhoi cefnogaeth i waith aelodau eraill y Tîm Cyfreithiol ac yn darparu cymorth a chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfreithiol sydd yn effeithio ar bob agwedd o wasanaethau S4C.

Disgwylir i chi weithio o dan oruchwyliaeth aelodau eraill y Tîm Cyfreithiol i ddechrau a bydd hyfforddiant yn cael ei roi i chi yn ôl y gofyn. Bydd eich meysydd gwaith yn cynnwys (heb gyfyngiad):
• Sicrhau’r hawliau priodol i S4C er mwyn medru darparu ein gwasanaethau drwy ddrafftio a gweinyddu trwyddedau a chytundebau hawliau safonol ar gyfer cynnwys;
• Darparu cyngor ar faterion cydymffurfiaeth rhaglenni;
• Paratoi rheolau cystadlaethau;
• Paratoi dogfennau caffael;
• Darparu cyngor ar faterion Diogelu Data;
• Drafftio a pharatoi cytundebau cyffredinol ar draws holl adrannau S4C gan gynnwys adrannau Hyrwyddo a Marchnata, Gwasanaethau Tŷ a’r adran Ddata a Dadansoddi;
• Dadansoddi cytundebau hawliau a darparu cyngor ar ddefnydd posib o raglenni S4C;
• Ymchwilio a chynghori ar gyfreithiau newydd sydd yn effeithio ar fusnes S4C o dro i dro;
• Unrhyw waith rhesymol arall.

Gall fod gofyn i chi hefyd weithio gyda Chyfreithwyr allanol a ddefnyddir gan S4C ar brosiectau penodol.
Os ydych yn ymuno fel Cyfreithiwr dan Hyfforddiant byddwn yn trefnu secondiad i chi fedru cael profiad cyfraith cynhennus a digoni amodau Awdurdod Rheoleiddio’r Gyfraith (SRA).

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)