Pennaeth Cyfadran Mathemateg a Rhifedd

Trosolwg

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2018 neu cyn hynny os yn bosibl, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â swydd Pennaeth y Gyfadran Mathemateg a Rhifedd.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Cyflog: £22,917 - £38,633 & Lwfans CAD 1a £8,465

Dyddiad Cau: 19/01/2018 (274 diwrnod)

Amser Cau: 23:30:00

Lleoliad

Ffordd Llanbadarn Llangawsai Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3QN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Y Pennaeth

Ffôn: 01970 639499

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyma gyfle arbennig o gyffrous i ymuno ag ysgol lwyddiannus ac i arwain Cyfadran newydd sy’n llwyddo.

Cynigir lwfans Recriwtio a Chadw cyfwerth a £2,667 am ddwy flynedd i ymgeisydd rhagorol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau a gwybodaeth dda iawn o anghenion arweinyddiaeth ar lefel rheolaeth ganol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn brofiadol wrth addysgu Mathemateg hyd at Safon Uwch.

Disgwylir ymrwymiad llawn i gefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg yn holl fywyd yr ysgol.

Mae croeso i unrhyw ymgeisydd gysylltu gyda’r Pennaeth am sgwrs anffurfiol.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)