Pennaeth Cyllid a Menter

Trosolwg

Pwrpas cyffredinol y rôl: I arwain yr Adran Gyllid a Menter a chynorthwyo’r Dirprwy Prif Weithredwr/Llyfrgellydd (Adnoddau Corfforaethol) i hyrwyddo a chyflawni rheolaeth gyllidol o fewn y....

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflog: £41,143 - £53,856

Dyddiad Cau: 15/06/2018 (220 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 632530/1

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ac mae’n ceisio penodi staff brwdfrydig i weithio o fewn gwasanaethau’r Llyfrgell. Gwahoddir ceisiadau am y swydd ganlynol:

Pennaeth Cyllid a Menter

Band 6: £41,143 - £53,856

37 awr yr wythnos. Parhaol.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau:
12.00 o’r gloch 15 Mehefin 2018

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Pwrpas cyffredinol y rôl: I arwain yr Adran Gyllid a Menter a chynorthwyo’r Dirprwy Prif Weithredwr/Llyfrgellydd (Adnoddau Corfforaethol) i hyrwyddo a chyflawni rheolaeth gyllidol o fewn y Llyfrgell fel bod arian cyhoeddus yn cael ei ddiogelu bob amser a’i ddefnyddio’n briodol, yn effeithiol ac yn effeithlon; bydd hefyd yn sicrhau fod y ffyniant cyllid yn cael ei gyllido’n briodol er mwyn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’r Llyfrgell.

Bydd deilydd y swydd yn gweithio gyda swyddogion â chyllidebau ar draws y Llyfrgell gan ddarparu datrysiadau caffael strategol yn unol â’r fframwaith cyfreithiol a reolaethol cyfredol. Bydd y Pennaeth yn gyfrifol am reoli’r unedau busnes codi incwm, adnabod a datblygu cyfleoedd newydd a rhoi mewnbwn i ddatblygu prosiectau newydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)