Pennaeth Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg

Trosolwg

Mae hon yn swydd newydd o fewn Gwasanaethau Academaidd a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gyfeirio strategaeth gwasanaeth cyfieithu Cymraeg y Brifysgol a chefnogi cydymffurfiaeth â...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £39,992 i £47,722

Dyddiad Cau: 02/09/2018 (200 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 295138

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pennaeth Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg

Rhif Swydd: SD01524

Hysbysebu Adran: Gwasanaethau Academaidd

Math o Gytundeb: Contract anghyfyngedig

Cyflog: £39,992 i £47,722

Y disgwyliad arferol yw y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei benodi i'r isafswm o'r raddfa gyda chynyddiadau blynyddol ar 1 Hydref bob blwyddyn (yn amodol ar gwblhau gwasanaeth chwe mis).

APM Gradd 9.

Mae Gwasanaethau Academaidd yn darparu gwasanaethau proffesiynol o ansawdd uchel i fyfyrwyr, staff a rhanddeiliaid allanol ac yn falch o fod wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid Swyddfa’r Cabinet a bydd yn parhau i sicrhau gwasanaethau rhagorol drwy ymgysylltu, gweithio mewn partneriaeth ac arloesi.

Mae hon yn swydd newydd o fewn Gwasanaethau Academaidd a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gyfeirio strategaeth gwasanaeth cyfieithu Cymraeg y Brifysgol a chefnogi cydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg, gan ymgysylltu'n eang gyda phob Coleg ac Uned Gwasanaethau Proffesiynol. Byddwch yn cynghori ar ddulliau gweithredu o gyflawni gofynion cyfieithu ac yn rheoli'r tîm cyfieithu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gymwys i lefel gradd a chanddo/i brofiad proffesiynol o gyfieithu, yn dangos sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog yn y Gymraeg a'r Saesneg ac yn dangos yn glir y gallu i arwain, rheoli a datblygu tîm. Dylech fod â phrofiad o ymrwymiad cryf i ymgysylltu â chwsmeriaid a gweithio i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth a fframweithiau rheoleiddio.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Adrian Novis, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd trwy e-bost: A.C.Novis@abertawe.ac.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)