Pennaeth Tîm Llafur Uniongyrchol (Medra)

Trosolwg

Bydd gan ddeiliad y swydd gymysgedd o brofiad masnachol, strategol a phroffesiynol er mwyn bod yn arweinydd strategol Gwasanaethau Medra, a bydd yn cyfrannu gwybodaeth helaeth iawn am y diwydiant...

Cyflogwr: Tai Ceredigion

Cyflog: £45,810.45 - £50,566.17

Dyddiad Cau: 06/12/2018 (136 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Uned 4 Parc Busnes Pont Steffan Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, Cymru SA48 7HH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0345 606 7654

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Diben cyffredinol:

Bydd gan ddeiliad y swydd gymysgedd o brofiad masnachol, strategol a phroffesiynol er mwyn bod yn arweinydd strategol Gwasanaethau Medra, a bydd yn cyfrannu gwybodaeth helaeth iawn am y diwydiant er mwyn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i denantiaid a chleientiaid eraill. Gan weithio gyda Chyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo Tai Ceredigion, bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod Medra yn datblygu i fod yn fenter effeithlon a gofalgar a fydd yn canolbwyntio’n bennaf ar ddarparu gwerth ardderchog am arian ym mhob agwedd ar waith cynnal a chadw. Bydd deiliad y swydd hefyd yn archwilio cyfleoedd i Tai Ceredigion a sefydliadau eraill adeiladau cartrefi newydd yn yr ardal y mae’r sefydliad yn gweithredu ynddi.

Bydd deiliad y swydd yn manteisio ar dechnoleg newydd er mwyn gwella’r gwasanaeth, gan gadw rheolaeth gadarn ar gostau a lefelau perfformiad. Bydd yn paratoi adroddiadau misol ar gyfer Tîm Gweithredol Tai Ceredigion ynghylch bodlonrwydd cwsmeriaid, apwyntiadau a gyflawnwyd, costau a pherfformiad, ac yn sicrhau bod staff yn cael rhyddid i weithredu a gwireddu gweledigaeth Medra. Caiff cyfleoedd busnes newydd eu harchwilio a chaiff unrhyw gyfleoedd i dyfu eu gwerthuso.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb/Advert  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais/Application Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Datgan Budd/Ceclaration of Interest Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal/Equal opportunities Monitoring Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)