Pennaeth Ysgol Glan Clwyd

Trosolwg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymarferydd campus sy’n gwbl ymroddedig i ethos Gymraeg yr ysgol gan sicrhau cynhwysiant a’r safonau uchaf o addysgu mewn awyrgylch sydd yn dangos ‘Parch a....

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Cyflog: L28 - L34 (£77,614 - £89,901)

Dyddiad Cau: 21/03/2019 (66 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Ysgol Glan Clwyd Llanelwy, Sir Ddinbych, Cymru LL17 0RP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhian Davies

Ffôn: 01745 582611

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Llywodraethwyr Ysgol Glan Clwyd am benodi arweinydd egniol, arloesol, cryf a chlir ar gyfer adeiladu a parhau’r weledigaeth o ‘Gyflawni Rhagoriaeth gyda’n Gilydd’. Arweinydd sy’n meddu ar y sgiliau allweddol i gynnal ac atgyfnerthu’r seiliau cadarn sydd eisoes wedi eu gosod i gyflawni’r nod hwn.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymarferydd campus sy’n gwbl ymroddedig i ethos Gymraeg yr ysgol gan sicrhau cynhwysiant a’r safonau uchaf o addysgu mewn awyrgylch sydd yn dangos ‘Parch a Pharodrwydd a’r balchder o Berthyn i deulu Ysgol Glan Clwyd.

Mae hwn yn gyfle ardderchog i unigolyn sydd â;

• Gweledigaeth ac ymrwymiad clir i weithredu’n frwd dros ymdrechion yr ysgol i sicrhau, ehangu a chryfhau’r Gymraeg, Cymreictod a’r ethos Gymreig o fewn yr ysgol ac yn y
• gymuned ehangach;
• Profiad o fod yn arweinydd effeithiol ac o ysbrydoli eraill;
• Ymrwymiad clir i wella cyfleoedd bywyd ein holl fyfyrwyr;
• Angerdd gwirioneddol dros addysgu a dysgu gyda disgwyliadau uchel gan staff a myfyrwyr;
• Gallu amlwg i feithrin ymrwymiad a pherchnogaeth ac i hawlio parch a chefnogaeth gan bawb yn yr ysgol ac yn y gymuned ehangach;
• Sgiliau cyfathrebu o’r radd flaenaf ar gyfer pob achlysur.

Mae Ysgol Glan Clwyd yn ysgol gyfun ar gyfer 982 o bobl ifanc 11-18 oed gyda thraddodiad o ddarparu profiadau, ethos ac addysg cwbl Gymraeg i bobl ifanc yr ardal. Yn dilyn buddsoddiad o £15.9m yn ystod y blynyddoedd diweddar, rydym, erbyn hyn yn gallu cynnig amgylchedd dysgu gwych a chyfleusterau addysgu heb eu hail.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Mae disgrifiad yr atodiad ar goll  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)