Pennaeth Ysgol Syr Hugh Owen

Trosolwg

Mae Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon yn anelu at gyflwyno addysg o’r ansawdd gorau ac i ragori ymhob agwedd o’i gweithgareddau. Hyrwyddir rhaglen addysg ddwyieithog ac mae ethos a gweinyddiad yr....

Cyflogwr: Ysgol Syr Hugh Owen

Cyflog: £73,903 - £85,605

Dyddiad Cau: 22/03/2019 (61 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ysgol Syr Hugh Owen Bethel Road Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 1HW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gwenan Pritchard

Ffôn: 01286 679851

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

YSGOL SYR HUGH OWEN, CAERNARFON

(Cyfun 11 - 18: 884 o ddisgyblion)

Yn eisiau: ar gyfer 1 Medi, 2019.

PENNAETH

Grŵp Ysgol: 6

Pwyntiau Cyflog: L26 - L32

Cyflog: £73,903 - £85,605

Mae Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon yn anelu at gyflwyno addysg o’r ansawdd gorau ac i ragori ymhob agwedd o’i gweithgareddau. Hyrwyddir rhaglen addysg ddwyieithog ac mae ethos a gweinyddiad yr ysgol yn adlewyrchu hynny.

Disgwylir i'r ymgeisydd ar gyfer y swydd hon fod:

• Yn arweinydd cryf, cadarn a brwdfrydig

• Yn meddu ar sgiliau rheolaeth rhagorol

• Yn meddu ar y sgiliau i ysgogi ac ysbrydoli disgyblion yr ysgol.

• Yn gwbl ymrwymedig i ethos Gymreig yr ysgol ac i addysg ddwyieithog gyflawn o’r safon uchaf.

• Yn meddu ar y cymhwyster CPCP (NPQH) erbyn dyddiad dechrau’r swydd neu sydd eisoes mewn swydd barhaol fel Pennaeth.

• yn ymrwymedig i lwyddiant parhaol yr Ysgol ac a’r gallu i gymell staff a disgyblion.

Gellir cael manylion pellach a/neu sgwrs anffurfiol am y swydd drwy gysylltu â’r Pennaeth Addysg, Mr Garem Jackson (01286 679467) neu Gadeirydd y Corff Llywodraethu, Mr Dafydd Morris (07971 127931).

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.

Gellir cyflwyno cais am y swydd yma ar-lein ar wefan Cyngor Gwynedd neu mae pecyn cais i’w cael gan Gwenan Pritchard, Swyddog Busnes a Gwasanaethau, Adran Addysg, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH, Rhif ffôn 01286 679851 e-bost: gwenaneleripritchard@gwynedd.llyw.cymru.

Os dymunir cyflwyno cais ar bapur, dylid ei ddychwelyd drwy law i Siop Gwynedd, Caernarfon gan ofyn am y Swyddog Busnes a Gwasanaethau wrth y dderbynfa.

DYDDIAD CAU 12:00, DYDD GWENER, 22ain MAWRTH, 2019.

Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chadarnhad o gofrestriad gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus cyn y bod modd iddynt gychwyn yn y swydd yma.

Mae’r awdurdod hwn wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae’n disgwyl y bydd pob un o’i staff a’i wirfoddolwr yn rhannu’r ymrwymiad hwn.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*